Lærdom fra Mexicogulfen til Lofoten: Oljeutvinning er trygt!

Motstanderne mot utvinning av olje og gass i Lofoten og Vesterålen har hatt et eneste tungt hovedargument: Faren for en miljøkatastrofe hvis noe går feil er ikke stor, men konsekvensene så alvorlige at områdene må vernes for all fremtid.

Argumentet har fått tilslutning fra partier som SV, Senterpartiet, Krf og Venstre. Disse partiene vil ikke engang skaffe seg KUNNSKAP om eventuelle farer og konsekvenser, og sier derfor kategorisk nei til en konsekvensutredning for disse havområdene.

Å fatte politiske beslutninger uten å ha innhentet faglig kunskap om muligheter, farer og konsekvenser er å sette myter fran virkelighet, og fordommer foran kunnskap.

Med andre ord svært arrogant.

Når arrogansen truer både sysselsetting, verdiskapning, kompetanseutvikling og finansieringen av velferdsstatens fremtid, er arrogansen attpåtil svært hasardiøs. I seg selv kanskje langt mer hasardiøs enn olje- og gassutvinning er.

Men så kom ulykken med Deepwater Horizon i Mexicogulfen. Ulykken gjorde at motstanderne av olje- og gassutvinning i våre nordområder nærmest så ut til å sveve på en lykkesky! Etter 40 år med oljeutvinning på norsk sokkel uten større utslipp med trusler for mljøet – faktisk har både havbunn, kystområder og fiskerier blomstret i disse årene – fikk de endelig en miljøkatastrofe av enorme dimensjoner.

Aldri før hadde en tilsvarende ulykke skjedd. Utslippen i Mexicogulfen er tidenes suverent største. Ikke noe annet sted i verden har det noen gang vært en oljekatastrofe som har vært i nærheten av disse dimensjonene.

Motstanderne av oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen satt plutselig på en kommunikasjonsmessig gavepakke.

De hadde sikret seg «the smoking gun», det endelige beviset på at de hadde rett!

Kravet var krystallklart: «Ingen flere utredninger, seismikkskytinger eller prøveboringer før vi har tatt lærdom av Mexicogulfen! Deretter må vi verne områdene.»

Og det fikk de med seg store deler av den hjemlige opinion på.

Nå ha tidenes desidert verste oljeutslipp vært proppet igjen i kun en liten måned. Og lærdommen er allerede tindrende klar:

Ulykken i Mexicogulfen har gjort svært liten skade. De kortsiktige skaene er ubetydelige. Det er svært lite skade på det marine liv, og nær sagt ingen skade på livet ved kysten. President Barack Obama har tatt seg en svømmetur i vannet sammen med datteren Sasha i vannet for å vise hvor rent det er. Turistne som har holdt seg vekk i troen på at strendene er ødelagt av oljesøl, er nå i ferd med å vende tilbake. Livet vender tilbake til det normale, kun en måned etter at lekkasjen ble stanset.

Det er rett og slett ikke hold i skremslene om at en alvorlig oljekatastrofe vil ødelegge fiskerier, kystområder og det marine liv. Ikke om vi ser på hva som har skjedd i Mexicogulfen. Ikke om vi ser på hva som har skjedd ved andre utslipp i verden. Og ikke om vi tar på alvor den fagkunnskapen som de norske og internasjonale forskningsmiljøene sitter med.

Når vi samtidig vet at miljøbestemmelser i Norge er langt strengere enn i Mexicogulfen. Og at sikkerhetsbestemmelsene er langt strengere. Og at det er et mye mer aktivt kontrollregime her hjemme. Og at de sannsynlige utbyggerne av plattformer i Lofoten og Vesterålen har en langt høyee kvalitet på sine plattformer enn Transocean har på de som leies ut til BP. Og at de norske teknologimiljøee innen dyphavsboring er verdensledende. Ja, da er ikke det som har skjedd i Mexicogulfen et argument MOT utvinning av olje og gass i norske nårdområder lenger.

Det er et argument FOR!

Nå er det tilhengerne av olje- og gassutvinning som sitter med «the smoking gun». Tidenes verste oljekatastrofe noensinne har gitt kun ubetydelige korttidsvirkninger, og ser ut til å være praktisk talt fri for negative langtidsvirkninger.

Og det endatil i et havområde som ligger nærmere fastlandet enn de fleste  av de aktuelle områdene i Lofoten og Vesterålen gjør.

Det skal bli interessant å følge de grundige evalueringene av ulykken i Mexicogulfen som vi vet vil komme i tida fremover. Men så langt er det i allefall all grunn til å slå fast:

Boring etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen ser ut til å være svært trygt. Ulykken i Mexiogulfen har vist oss akkurat dét.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.