Tøffe tider for Ap – men belønnes av velgerne på ny gallup!

Det har vært noen tøffe uker for Arbeiderpartiet nå. Sakene der partiet har møtt motbør har kommet i en nærmest endeløs kø: Oljeutslippene i Mexicogulfen har gitt motstand mot Aps politikk hjemme fordi partiet ser fordelen av å hente olje og gass opp av havbunnen og bruke inntektene til å sikre norsk velferd, Laila Navruds avslag på oppholdstillatelse har blitt brukt mot Arbeiderpartiet selv om det er et vedtak som er fattet på byråkratnivå uten politisk innblanding, terrorsaken har vært betent, planene om en kraftlinje gjennom Hardanger for å sikre strømforsyningen til Bergen har fått lokale SV- og Ap-tillitsvalgte til å legge ned sine partiverv i samlet flokk, og flere andre saker har vært strevsomme og vanskelige for Arbeiderpartiet.

Og hva gjør velgerne da?

Jo – de flokker seg om Arbeiderpartiet!

På den rykende ferske meningsmålingen fra Norstat går Arbeiderpartiet fram med 1,8 prosentpoeng, og befester dermed posisjonen som Norges største parti. Mens Høyre går fram med bare 1,0 prosentpoeng, til tross for at samtlige norske medier nå står i kø for å hype partiet og partilederen – som ikke har endret en tøddel på noe som helst og sm fortsatt står for den samme blårusspolitikken som velgerne sa nei til både i 2005 og i 2009.

Samtidig går det stikk motsatt vei for lettvinthetens fanebærer i norsk politikk. Frp stuper. Hver femte velger har rømt fra partiet bare den siste måneden, viser tallene.

Og så var det analysen, da:

1. Velgerne er lei av lettvintheter og overfladiskhet. De vil ha politikere som tør ta vanskelige beslutninger, for også vedtak som er omstridte kan være svært nødvendige.

2. Velgerne forstår at man ikke kan gamble med noe så viktig som strømforsyningen til Norges nest største by. Og når de samtidig ser at miljøvennlige vindkraftprosjekter må utsettes på grunn av manglende kapasitet i strømnettet, da forstår de at man trenger kraftlinjer. Dvs ikke miljøvernerne – som lenge har kjeftet på Ap fordi det er for lite miljøvennlig kraft her i landet (vi er «bare» tredje best i verden på fornybar energi, Sveits og Sverige er bedre enn oss). De varsler lenkegjenger mot anleggsmaskinene som skal bygge ut  kapasiteten på kraftnettet.

3. Regjeringen – og særlig Ap som det største partiet – belønnes for de gode resultatene. F.eks. er sykefraværet i arbeidslivet nå på et historisk lavt nivå, produktiviteten i Norge vesentlig høyere enn i både EU og i USA og arbeidsledigheten lavest i Europa. Oppegående velgere ser at dette er resultatene av en bevisst politikk, ikke flaks eller tilfldigheter. Med en blå regjering ville resultatene vært helt annerledes.

4. Terrorsaken viser behovet for å gi PST skikkelige verktøy, og at vi som samfunn deltar med samme innsatsmligheter overfor denne ypen alvorlig kriminalitet som det andre land rundt oss gjør. Arbeiderpartiet er det eneste partiet i Norge som sier klart ja til å innføre EUs datalagringsdirektiv her i landet som et virkemiddel mot terror og alvorlig kriminalitet. Målinger før terrorsaken har vist at det er bred støtte i befolkningen for innføringen. Med terrorsaken kan det ha blitt enda mer tydelig for velgerne at det er Aps politikk som er best egnet til å bekjempe terrorisme. Motstanden mot direktivet fremstår mer og mer som et personvernhysteri uten rot i  virkeligheten, der elitejurister og teoretikere leder an i en kamp for en tenkt idealsituasjon som overhodet ikke gjenkjennes av de velgerne som forholder seg til den praktiske og faktiske verden.

5. Folk reiser rundt på ferie nå. Normalt sett betyr sommer dårlige tider for Ap på målingene, en trend som har vært der i svært mange år. Men i år ser folk at det stadig vekk er stans i trafikken – fordi anleggsmaskiner arbeider. Tidenes samferdselsløft er i full gang. Bare i mitt fylke, Hedmark, brukes det omlag 300 millioner kroner DENNE SOMMEREN på å ruste opp riksveier og fylkesveier. I tillegg er det en storutbygging av E6 som pågår. Men 300 milioner kroner bare i ett av landets fylker bare én enkelt sommer – det er mye. Og når tilsvarende opprusting skjer rundt i hele landet, i 19 fylker, med anleggsmaskiner og asfaltering, nye veier og forbedring av eksisterende veier, da blir det lagt merke til.

Og velgerne forsvinner i strie strømmer fra lettvinte tullepartier som Frp og over til seriøse partier som løser de store oppgavene.

Som Arbeiderpartiet.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.