Hvorfor ikke sette dem på første fly og sende dem dit de kom fra?

Raseringen av de statlige ventemottakene har fått flere – særlig anonyme nettdebattanter, men også rikspolitikere – til å blåse støv av krav om å sende asylsøkere med avslag på første og beste fly tilbake dit de kom fra.

Hvorfor gjør vi det ikke? Hvorfor fyller vi ikke bare opp flyene, sender dem av gårde og overlater de med avslag til seg selv? De er jo ikke vårt ansvar lenge, er de vel?

Verden er – heldigvis – ikke fullt så enkel.

La oss ta noen eksempler. For det første: En forutsetning for å få sendt folk ut med fly, er at norske fly får lande på bestemmelsesstedet. For det andre: Det må foreligge en avtale mellom Norge og returlandet om tvangsretur av flyktninger som har fått avslag. For det tredje: Både Norge og returlandet må være sikre på vedkommende persons identitet og statsborgerlige tilhørighet.

Og da raser det på med problemer.

Det er en rekke land som ikke har avtaler med Norge om tvangsretur, og der tvangsreturnerte fra Norge rett og slett vil nektes adgang – uansett om de kommer med direktefly fra Norge eller via andre land. Et eksempel er Etiopia. Dit kan folk gjerne returnere hvis de kommer frivillig. Men tvangsretur aksepteres ikke. Derfor har landet heller ikke avtale med Norge om tvangsretur.

Et annet land som er problematisk, er Iran. Der aksepterer de forsåvidt tvangsretur fra Norge. Men kun to personer – 2 – PER MÅNED.

Og hvordan skal norske myndigheter kunne inngå avtaler med myndighetene i land der det reelt sett er vanskelig å vite hvem som er myndighetene, slik tilfellet f.eks. er i Somalia?

Og hva med flyktninger fra Gaza som har fått avslag? Skal vi fly til Gaza, og lande der? Hvordan skal det skje? Finnes det overhodet flystriper å lande på? Og skal norske myndigheter inngå formelle avtaler med myndighetene i Gaza? Blir ikke det å gå veldig langt i samhandlingen med dem – der mange i den norske opinionen står for en linje med total isolasjon i stedet? Skal de tvangssendes til Israel med fly og sendes landeveien derfra til Gaza – for å møte stengte murer og nektes adgang til Gaza?

I land etter land er det problemer med tvangsretur, som gjør at de lettvinte ropene om «sett dem på et fly og send dem hjem» rett og slett ikke er mulig. Frps vås om at raseringen skyldes «dumsnill hippie-politikk» er i samme kunnskapsløse kategori, og er overhodet ike egnet til noe som helst annet enn å fyre opp under fordommer og hat.

I andre land er det mulig. Og der foreligger det avtaler mellom Norge og returlandet om retur av folk med avslag på asyl. F.eks. tvangsreturneres folk til Irak.

Men i mange land er altså tvangsretur kav umulig. Da gjelder det å stimulere til FRIVILLIG hjemreise for de som har fått endelig avslag i Norge, akkurat slik regjeringen gjør.

For de som ikke returnerer frivillig, og som ikke kan returneres med tvang, finnes det statlige ventemottak. Der er det frivillig å bo. Man kan velge å la være, og i stedet reise til returlandet frivillig.

Kritikken mot standarden på ventemottakene den senere tid, både fra de som bor der og fra deler av opinionen, mener jeg er totalt bomskudd. Ventemottakene er ikke ment å være permanente boliger, men et tlbud om et midlertidig bosted frem til man enten reiser ut frivillig eller kan tvangsutsendes.

Det er all grunn til å oppfordre regjeringen til fortsatt å ha sterkt forkus på virkemidler for frivillig hjemsendelse, samtidig med at man fremforhandler avtaler om tvangsretur med flere lands myndigheter. Men flere steder vil det være umulig å få på plass slike avtaler – i overskuelig fremtid.

Da kan folk heller ikke sendes av sted, men må bo i relativt spartanske ventemottak frem til de selv velger å reise.

På tv-nyhetene tirsdag 6. juli sa en av beboerne at oppholdet på ventemottaket var verre enn alle andre steder han hadde bodd, selv i flyktningleie. Om dette stemmer, bør konklusjonen være ganske enkel:

Takk ja til frivillig retur, med billetten betalt av norske myndigheter og med penger til å klare deg den første tiden i returlandet.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relaterte nyheter:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10002938
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10002919
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10002964
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10002933
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10002913
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/frp-brannen-paa-lier-skyldes-en-dumsnill-hippiepolitikk-3244613.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/storberget-ventemottakene-er-gode-nok-3244771.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/94-av-140-beboere-paa-lier-skulle-kastes-ut-3244690.html
http://www.vl.no/samfunn/article60889.zrm
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10002964
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10002946
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10002991
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10003003
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/artikkel.php?artid=10003394

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.