Statoils oljesand-aktivitet er bra for miljø, sysselsetting og verdiskapning

Statoil og regjeringa har fått kjeft fra miljøbevegelsen både hjemme og ute for sin oljesand-aktivitet. Det er trist å se slikt når faktum er at Statoils oljesand-aktivitet er bra for både miljøet og for norsk sysselsetting, verdiskapning og teknologiutvikling. I tillegg er aktiviteten med på å muliggjøre fortsatt norsk engasjement for verdens fattige.

For det første: Det er Canada som har bestemt at det skal utvinnes olje fra oljesand. Canada bestemmer over sine naturressurser på samme måte som andre land gjør over ressursene i sine områder. Angrep på beslutningen om å igangsette oljeutvinning fra oljesand burde således rettes mot Canada, ikke mot Norge. Er man uenige i beslutningen om å utvinne olje fra oljesand er det fullstendig skivebom å angripe Norges regjering eller norske selskaper.

For det andre: Når Canada har besluttet utvinning av olje fra oljesand – er det ikke da bra om utvinningen skjer på en så skånsom måte som mulig? Det mente i allefall Canadas myndigheter. Da Statoil ble valgt som operatør – blant mange internasjonale selskaper som ønsket å være operatører – ble bl.a. Statoils mer skånsomme utvinningsplaner for det lokale og regionale miljøet vektlagt, sammen med den mer aktiv holdning for å redusere CO2-utslipp knyttet til utvinningen enn det andre aktuelle operatører hadde.

Skulle Statoil trekkes ut av utvinningen, står andre selskaper klare til å overta. Det taper miljøet og klimaet på, fordi alternativene er langt verre. Alternativet til at Statoil utvinner oljen er IKKE å skrinlegge utvinningen, men å slippe til andre selskaper.

For det tredje: Verden skriker etter energi. Selv om forskningen internasjonalt på fornybare energkilder endelig er i gang for fullt, vil det ta mange tiår før olje, gass og kull kan fases ut som de viktigste energikildene. Hvorfor skal ikke Norge ha ambisjoner om å fortsatt være verdensledende på teknologi i denne industrien? Hvorfor skal ikke vi gå i front for å få stadig mer energieffektive utvinningsløsninger? Hvorfor skal ikke vi ha ambisjoner om at norsk teknologi skal vektlegge lokalt miljø og globale klimautfordringer når vi vet at andre selskaper nedprioriterer disse verdiene av rene profitthensyn? En kvart million arbeidsplasser i Norge er direkte avhengig av olje- og gassindustrien for å overhodet eksistere. Denne industrien er en gigant innen norsk sysselsetting, og dermed også innen norsk velferds- og velstandsproduksjon.

Når det først skal utvinnes olje av oljesand – da er Statoil rett operatør. Nettopp for å sikre miljø- og klimahensyn. Nettopp for å sikre norsk teknologiutvikling. Nettopp for å sørge sikre at rikdommene som ligger i denne industrien ikke havner hos noen få søkkrike aksjonærer. Nettopp for å forsvare, fornye og forbedre både velferdssamfunnet i Norge og Norges internasjonale engasjement for utvikling, menneskerettigheter, fordeling, frihet og fred. Uten rikdommen som Norge har fått gjennom vår måte å fordele inntektene fra olje- og gassindustrien på, ville vi vært langt dårligere rustet – både innenlands og internasjonalt. At Statoil erstatter andre operatører i oljesandutvinngen i Canada gjør oss bedre i stand til å fortsette denne solidaritetslinjen enn om de trekker seg ut.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relaterte nyheter:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10006853
http://www.storm.no/nyheter/laveste-co2utslipp-paa-15-aar-3211362.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/markant-frpfall-i-ny-maaling-3211196.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/statoil-fortsetter-med-oljesand-3211120.html
http://www.vl.no/samfunn/article22924.zrm
http://www.vl.no/samfunn/article22887.zrm
http://www.vl.no/verden/article22894.zrm

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.