Det er veldig bra at Høyre vil fjerne fedrekvoten!

Det er veldig bra at Høyres landsmøte har besluttet å fjerne fedrekvoten.

Veldig mange familier – nær sagt alle – ønsker at far skal være hjemme med det nye barnet en del av barnets første leveår. Og konsekvensen av Høyres vedtak er at dette blir mye vanskeligere for familiene i framtida, hvis Høyre får gjennomslag for politikken sin. Og dette er bra.

I 1992 ønsket nær sagt alle norske barnefamilier at far skulle ta ut deler av permisjonen etter fødselen. Likevel tok bare 3 % av norske fedre ut slik permisjon! Så kom fedrekvoten i 1993. I år ønsker fortsatt nær sagt alle norske barnefamilier at far skal ta ut deler av permisjonen etter fødselen. Men i år er det omlag 80 % av norske fedre som faktisk tar pappapermisjon! Forskjellen på 3 % og 80 % er IKKE at staten nå detaljregulere folks liv, mens friheten var stor i 1993. Nei – forskjellen er at nå har norske familier et redskap som gjør det mulig å realisere de valgene de ønsker å gjøre.

Og det redskapet er fedrekvoten.

Fedrekvoten har gitt norske barnefamilier valgfrihet.

Og den valgfriheten vil altså Høyres landsmøte fjerne – i valgfrihetens navn! I stedet vil de ha samme lovgiving som vi hadde frem til 1993.

Å fjerne fedrekvoten er å legge til rette for å la familier velge å TA PAPPA VEKK fra barnet under det første leveåret, hvis press fra kultur, arbeidsgiver eller annet sted peker i den retningen. Å beholde fedrekvoten er å la familier ha mulighet til å VELGE Å LA PAPPA VÆRE HJEMME til tross for press fra andre. Det er stor forskjell på det. Høyre vil fjerne det viktigste enkeltredskapet for familier som ønsker at far skal tilbrunge tid med barnet. Det er veldig bra.

På mange arbeidsplasser – veldig mange – er det fortsatt veldig lite kultur for å komme som mann og be om permisjon utover det lovens minimum fastslår. Fedrekvoten er i mine øyne en garanti for en REELL mulighet til at foreldrene kan få velge selv. Fjernes fedrekvoten, fjernes også muligheten for familiene til å gjøre det som de fleste familiene vil – nemlig å ha far hjemme med barnet i deler av permisjonstiden. At Høyre går inn for dette er veldig bra.

Med fedrekvoten tvinger samfunnet næringslivet til å ta innover seg at alle – kvinner som menn – kommer til å være borte fra jobb i en periode knytet til familieforøkelse. Dermed blir mens tradisjonelle kjønnsmessige karrierefortrinn svekket.

Og det er veldig bra at Høyre går inn for å fjerne denne ordningen. For da viser Høyre at de er et uaktuelt parti å stemme på for familier som vil ha reell valgfrihet. Høyre er også uaktuelle å stemme på for dem som ønsker større grad av like muligheter for kvinner og menn til å gjøre yrkesmessig karriere.

Og dette er veldig bra. For jo færre som stemmer på Høyre, jo bedre er det.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.