Ikke en eneste av partilederne har skjønt hvordan fattigdom kan utryddes i Norge

Partilederdebatten på TV2 om fattigdom viste i det minste én ting:  Ikke én eneste en av partilederne har skjønt hvordan fattigdom kan utryddes i Norge.

Tiltakene de foreslo var – UTEN UNNTAK – tiltak som ikke vil redusere antallet fattige i Norge med et eneste menneske. Den som kom nærmest å røre noe som helst borti noe som kan hjelpe,var Liv Signe Navarsete – og det kommer jeg tilbake til.

Men først hvorfor tiltakene partilederne snakket om overhodet ikke reduserer antallet fattige.

Gratis barnehager ble foreslått. Men det reduserer ikke antallet fattige med en eneste en.

Økt bostøtte ble nevnt. Men det reduserer ikke antallet fattige med en eneste en.

Senking av skatter og avgifter var de inne på. Men det reduserer ikke antallet fattige med en eneste en.

Gratis skolebøker ble dratt frem. Men det reduserer ikke antallet fattige med en eneste en.

Grunnen er: I Norge måles fattigdom i hvilken INNTEKT du har, målt i prosent av medianinntekten i befolkningen.

Og selv om gratis skolebøker, lavere avgifter, bostøtte og gratis barnehager senker utgiftene dine, så ØKER DE IKKE INNTEKTEN.

Og dermed blir antallet fattige helt uforandret – uansett hvilke tiltak man setter i verk for å redusere de fattiges utgifter.

Selv om alle fattige i Norge hadde fått helt gratis klær, mat, strøm, husly, skolebøker, transport, medisiner, legebehandling, kinobesøk, operakvelder, tannbehandling, feriereiser – hva det nå enn måtte være, ja selv da ville vi hatt nøyaktig samme antallet fattige i Norge.

Rett og slett fordi de fortsatt har den samme INNTEKTEN, og det er kun på inntekten fattigdom måles.

Den absolutt eneste måten vi kan avskaffe fattigdom på, er å øke inntekten til de som har lavest inntekt i samfunnet. Ingen andre tiltak reduserer antallet fattige i Norge.

Men mange av tiltakene som regjeringen Stoltenberg har innført gjør HVERDAGEN ENKLERE for de fattige. Og dért er viktig. Å redusere den negative konsekvensen av fattigdom er vi faktisk veldig gode på i Norge sammenlignet med samtlige land i hele verden.

Men det er altså ikke der regjeringen måles.

Jeg nevnte Liv Signe Navarsete innledningsvis. Hun sa – nærmest i en bisetning – at økning av sosialhjelpen vil bidra til å avskaffe fattigdom. Og det har hun rett i. Familier som enten lever kun av sosialhjelp eller som mottar sosialhjelp i tillegg til lønn eller trygd vil få økt sin inntekt hvis sosialhjelpen øker. Øker den tilstrekkelig, går antallet fattige ned.

Og på det området har regjeringen levert bra. Sosialhjelpen er økt. Statens veiledende satser er økt. Og kommunene har fått mer frie midler slik at man lokalt kan prioritere å øke sosialhjelpen til de i lokalsamfunnet som har det aller verst.

Regjeringen har også levert bra – SVÆRT BRA, og mye bedre enn det høyrepartiene gjorde da de satt i regjering – på tiltak som gjør hverdagen enklere for de som har det trangest økonomisk: Bostøtten er økt og utvidet, egenbetalingen i barnehagene er redusert, kommunene har fått kraftig økning i inntektene, gratis lærebøker i videregående skole og en rekke andre tiltak. |Og minstepensjonene økes kraftig, noe som vil gi utslag på antallet fattige.

Og ikke minst: Regjeringen Stoltenberg har sørget for at det er FÆRRE ARBEIDSLEDIGE nå etter et helt år med finanskrise enn det var da Bondevik gikk av etter flere år med oppgangstider. Det å sørge for at færrest mulig står utenfor arbeidslivet er det aller viktigste enkelttiltaket for å motarbeide fattigdom i Norge – med den definisjonen vi benytter.

Forresten: Programmet ble innledet med en påstand om at det har blitt 12.000 nye fattige under dagens regjering. Men disse tallene stammer fra MAI 2007!! Tiltakene som er iverksatt etterpå knyttet til å få flere i arbeid og øke sosialhjelpssatser og pensjoner er altså ikke tatt med i tallene. Påstanden bidrar dermed ytterligere til en debatt på gale premisser!

Definisjonen gjør at vi dessverre får en fordummende fattigdomsdebatt, der man måles på antallet fattige – men krangler om tiltak som kun gjør hverdagen bedre for de fattige, uten å få antallet fattige ned.

Jo flere som tar utdannelse i Norge – jo flere fattige er det i følge statstikken, fordi studenter enten kun lever av studielån og studiestipend eller har lave inntekter fra deltidsjobber ved siden av studiene. Men at utdannelse er et tiltak som øker antallet fattige – det er bare nok et eksempel på hvordan slavisk bruk av statistikken på dette området fordummer fattigdomsdebatten.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relaterte nyheter:
http://www.dagbladet.no/2009/08/19/nyheter/politikk/valg09/sv/ap/7727529/
http://www.dagbladet.no/2009/08/19/nyheter/innenriks/politikk/valg_09/7728613/
http://www.dagbladet.no/2009/08/19/nyheter/valg09/politikk/innenriks/regjeringen/7725933/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=576589
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/sponheim-moralsk-svik-av-halvorsen-2866583.html
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/rodt-pa-vippen-2866467.html

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.