Felleserklæringen – en bunnsolid oppskrift på rødgrønn valgseier!

Jens Stoltenberg, Liv Signe Navarsete og Kristin Halvorsen har lagt fram et felles dokument som peker ut retningen for det politiske samarbeidet mellom de rødgrønne partiene i neste fireårsperiode. Ikke bare er dette en manifestasjon av et samarbeid som står fjellstøtt – i motsetning til det «borgerlige alternativet» som spriker i alle mulige himmelretninger. Nei, det er mer enn det – det er rett ut en bunnsolid oppskrift på rødgrønn valgseier.

De rødgrønne partiene har endret retning for samfunnsutviklingen og prioritert fellesskap og rettferdighet. Samarbeidet har vært en politisk suksess. Og nå vil samarbeidspartnerne enda mer.

Arbeid til alle, mer kunnskap og bedre lokal velferd er tre viktige bjelker for samarbeidet – der de rødgrønne skiller seg klart fra høyresiden.

De rødgrønne har en langt mer troverdig politikk for å møte de store krisene enn det høyresiden har. Den økonomiske krisen, den internasjonale matkrisen og klimakrisen kan ikke løses av markedskreftenes frie spill. Styring, solidaritet og fellesskap må til!

Og dette forstår velgerne i Norge utmerket godt!

Dermed blir den rødgrønne plattformen en bunnsolid oppskrift på rødgrønn valgseier!

Ap, SV og Sp ønsker en sterk offentlig sektor og bevisst politisk styring. De vil slå ring om den norske samfunnsmodellen med aktivt folkestyre, høy yrkesdeltakelse, gode offentlige velferdsordninger for alle og et nært samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Også framover skal denne samfunnsmodellen være Norges viktigste internasjonale fortrinn.

Alle skal ha likeverdige muligheter uavhengig av familiebakgrunn, hvor man kommer fra, kjønn, funksjonsevne, religion eller seksuell orientering.

De rødgrønne vil prioritere fellesskap framfor skattekutt. Det er et mål at de økonomiske forskjellene skal reduseres. Ap, SV og Sp vil fortsette å føre en ansvarlig økonomisk politikk hvor handlingsregelen ligger til grunn.

Det rødgrønne samarbeidet bygger på oppslutning om FN og folkeretten, medlemskapet i NATO, EØS-avtalen og at Norge ikke er medlem av EU.

Ap, Sv og Sp vil bevare, fornye og forbedre velferden og ta hele landet i bruk.

Plattformen er konkretisert til 7 helt spesifikke temaområder:

1. En satsing på arbeid og næringsliv
2. Mer kunnskap – nei til privatisering av skolen
3. Ta hele landet i bruk
4. God offentlig omsorg og helsetjenester
5. Kamp for trygghet og mot kriminalitet
6. Et løft for kultur og frivillighet
7. Kamp for klimaet og for internasjonal solidaritet

Mens høyresida spreller som aldri før, og blir stadig mer uenig om hva de vil med politikken – samler de rødgrønne seg om det som er viktigst. Det er ingen eksperimenter eller hasardiøs forsøksvirksomhet med arbeidsplasser, velferd eller trygghet.

Grunnlaget for fire nye fremgangsrike år for Norge er lagt.

Medieomtale:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=556218
http://www.dagbladet.no/2009/08/04/nyheter/jens_stoltenberg/politikk/innenriks/regjeringen/7502281/
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/article2842608.ece
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=556263
http://www.dagbladet.no/2009/08/04/nyheter/valg09/erna_solberg/politikk/regjeringen/7506587/

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.