Nå skal mediene lage voldtektsbølge igjen…

Det slår aldri feil. År etter år melder mediene om «voldtektsbølger» om sommeren. Særlig i Oslo oppstår dette fenomenet årvisst hver sommer, men også andre større byer har visstnok voldtektsbølger i følge mediene, bl.a. Stavanger.

Nå er det sommer. Da skal mediene lage en ny voldtektsbølge.

Men… Hvor mange voldtekter skal egentlig til for at det er en bølge?

Er det nok med 5?

Eller kanskje 10? Eller 25?

Er det 50 voldtekter, DA MÅ DET VEL være en voldtektsbølge?

Vel… De dystre fakta er at det hvert år gjennomføres mellom 8.000 og 16.000 voldtekter mot jenter i Norge. Selv 50 nye voldtekter om sommeren er dermed langt unna å være noen voldtektsbølge.

I dag hopper Aps svært dyktige stortingskandidat Hadia Tajikmedie-voldtektsbølgen, og krever at politiet er synlige i bybildet i sommer. Tajik er også tidligere politisk rådgiver i justisdepartementet, og har unektelig et viktig poeng når hun krever at politiet gjør jobben sin – deriblant er synlige i bybildet. Men når hun kobler dette opp mot voldtekter, er det etter min oppfatning et bomskudd.

De aller fleste voldtekter skjer i miljøer der familie, kollegaer, venner eller andre bekjentskaper er gjerningsmann. Ønsker Tajik økt politiinnsats mot voldtekt – og det gjør hun selvsagt – bør hun stimulere til økt innsats fra politiet der de fleste voldtektene skjer. Og det er ikke på åpen gate eller i parkene på vei hjem fra fest. Der skjer det imidlertid mye annet gæærnt som tilsier økt politi-tilstedeværelse.

Justisminister Knut Storberget har gjort en kjempeinnsats rettet mot vold i nære relasjoner, der voldtekter er en betydelig del av bildet. Dette arbeidet må videreføres og styrkes, og er langt viktigere for å bekjempe voldtekter enn synlig politi i gatebildet nattestid.

Norske jenter er svært trygge når de beveger seg utendørs, uansett hvor de går og uansett hvor fulle de er. Man kan sammenligne med hver eneste hovedstad i Europa, og det finnes ikke en eneste by der jentene er tryggere enn i Oslo. Å skremme med fare for voldtekter blir derfor å skape et urobilde som det ikke er grunnlag for. Med tanke på valgkampen som er i gang kan jeg ikke se at Arbeiderpartiet er tjent med slike feilaktige skremmebilder – derimot kan andre partier være tjent med det. Det finnes partier i Norge som får sitt livsblod fra frykt – frykt for muslimer, frykt for gatevold, frykt for voldtekter, frykt for ran, frykt for kommunister og sosialister. Slike partier kan se seg tjent med feilaktige bilder i mediene av en voldtektsbølge. Men samfunnsbyggende partier som baserer seg på realiteter og kunnskap er ikke tjent med slikt vrengefokus.

Den antatte fest-voldtektenRomerike er et langt mer typisk eksempel på omgivelser for voldtekt i Norge enn det overfallsvoldtekter på åpen gate er.

En siste ting angående voldtekter: Veldig mange voldtekter anmeldes ikke. Og av de som anmeldes er det under 15 % som ender med domfellelse (normalt under 10 % hvert år). Mange er rett og slett skremt over tanken av å måtte brette seg ut i rettssalen, skremt over tanken på å ta et opprivende opprør for «åpen scene» med en i bekjentskapskretsen, skremt over å ikke bli trodd av politi og påtalemyndighet, skremt over å bli sittende igjen som den «egentlig skyldige» og skremt over utsikten til å bli sittende igjen med ansvaret for både egne saksomkostninger og overgriperens saksomkostninger – og unnlater derfor anmeldelse og søksmål.

Slik kan vi ikke ha det. Ofrene kan ikke overlates til selv å måtte kjempe kampen alene. Da står vi overfor en privatisering av strafferettspleien som ikke er verdig det norske samfunnet.

Og derfor må den rødgrønne regjeringen få fortsette! Ingen regjering har gjort mer for å styrke ofrenes stilling etter voldtekt enn det denne regjeringen har gjort. Da justisministeren hadde sett seg lei på politidistriktenes stadige nedprioritering av voldtektssaker, og da hadde han kun sittet noen måneder i ministerstolen, satt regjeringen f.eks. inn en ekstrapott på hele 90 millioner kroner for å hjelpe ofrene etter denne alvorlige typen kriminalitet.

Kampen mot voldtekt står ikke i byenes parker og på gatene nattestid. Den står i statsbudsjett, på politistasjoner, i voldtektsmottak og i tusenvis av private hjem. Det er der innsatsen må settes inn.

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.