Ny måling: De rødgrønne markert fram, Venstre markert tilbake

I dag offentliggjøres Opinions meningsmåling tatt opp for A-pressen. Og den vitner om en gledelig utvikling.

Men før jeg sier noe om utviklingen: Opinions meningsmåling for A-pressen er tatt opp etter en vesentlig annen metode enn andre byråers målinger. Dette må du være klar over. Metoden gir skjevheter i utvalget og en altfor høy valgdeltagelse målt oppmot hva som kommer til å være tilfelle på valgdagen. Målingen bør derfor tas med en vesentlig klype salt hva angår det enkelte partis oppslutning. Den kan derimot gi en pekepinn på hvilke partier som er i dytten, og hvilke som sliter med motgang.

I følge Bernt Aardal gir denne målingen systematisk for dårlige resultater for Ap og for gode resultater for Frp. I følge Aardals oversikt kan man trekke fra 2,1 prosentpoeng på Frps oppslutning hos Opinion, og legge til 3,6 prosentpoeng på Aps oppslutning hos Opinion – og vips sitter man med et resultat som er mer realistisk. De store avvikene skyldes i stor grad metodikken og det skjeve utvalget av respondenter.

Bruker man Aardals tall tilsier det at Ap har en oppslutning på 33,0 % i folket akkurat nå. Frp vil d ha 26,0 %. Men bruker mn tallene fra Opinion ukritisk ser det ut til at 84 % faktisk vil stemme ved stortingsvalget (ny norgesrekord), Ap vil få 29,4 % oppslutning og Frp vil få 28,1 %.

Av en eller nnen grunn har jeg mer tro på Aardals bearbeiding enn Opinions tall.

Og da blir det selvsagt bare tullball å snakke om mandatprognoser basert på Opinions talltull, selv om A-pressen selv gjør nettopp det – og konkluderer med at Siv Jensen kan glede seg og at vi har et klart borgerlig flertall.

Jeg syns målingen er uinteressant hva gjelder den konkrete oppslutningen om enkeltpartiene – nettopp på grunn av svakhetene som metoden innebærer. Men de brukte samme metode forrige måned,og måneden før. Dermed kan tallene si noe om ENDRINGENE, og om hvilke partier som er i medvind – og hvilke som har motgang.

Venstre har åpenbart motgang. 23 % av velgerne deres har forsvunnet på en enkelt måned. Samtidig er Sp i dytten – de har fått 33 % flere velgere nå enn hva de hadde forrige måned.

Det rødgrønne regjeringsalternativet styrker seg også. Ap går noe fram, SV marginalt tilbake – og Sp altså markert fram. Også Rødt styrker seg, og dermed er det en klar venstredreining målt opp mot situasjonen for en måned siden.

I og med at jeg har null tro på at 84 % vlgdeltgelse er korrekt,og i og med at Bernt Aardal har gjort en jobb forå beregne avvikene pr. parti, presenterer jeg Opinions tall i «Bernt Aardals drakt» for deg. De ser slik ut:

Ap 33,0 %
Frp 26,0 %
H 13,6 %
SV 7,3 %
Sp 5,9 %
Krf 5,8 %
V 5,5 %
Rødt 2,2 %

Oppdatering: Les også Frank Aarebrots kritikk av meningsmålingsbyråer, metodebruk og dårlige spørsmålsformuleringer.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.