Sterk støtte til innstramminger i skjenketiden

Hele 62 % av de spurte i Norges fem største byer sier ja til tidligere skjenkestopp! Det betyr at det er sterk støtte i befolkningen til utspillet fra justisminister Knut Storberget og helseminister Bjarne Håkon Hanssen, som denne uka foreslo å stramme inn skjenkestans til klokka 2. I dag har kommunene mulighet til å gi tillatelse til skjenking fram til klokka 3.

Her har det sjedd en klar holdningsendring. På 1990-tallet ville stadig fler ha skjenking stadig lenger. Men nå har de negative konsekvensene meldt seg i form av:

– Mer bråk
– Mer vold
– Mer hærverk
– Høyere alkoholmisbruk, også påhverdager
– Bruk av politiressurser på bekjemping av alkoholproblemer i stedet for på annen type kriminalitet

Målingen er utført av Rusfeltets samarbeidsorgan ACTIS, som altså ikke er en avholdsorganisasjon – men en paraply for veldig mange av de som jobber innen rusfeltet i Norge.

Det er ekstra oppsiktsvekkende at det er nettopp er i de største byene at støtten til en strammere skjenkepolitikk er såpass høy. Det er jo først og fremst i de store byene at det er et pulserende uteliv, og det er først og fremst i de store byene at det er brukere av utelivet hver dag/natt uka igjennom. Man skulle dermed anta at det er mer liberale holdninger til lang skjenking i byene enn i tynnere befolkede områder – og det er derfor almulig grunn til å tro at støtten til strammere skjenkepolitikk er enda sterkere i landet sett under ett og i tynnere befolkede deler av landet.

De stedene der politikerne selv har strammet inn på skjenketidene, har det blitt mindre vld. F.eks.i Indre Østfld, Trondheim, Kristiansand og Tønsberg (TV-klipp, starter av seg selv). Det er etterhvert en overveldende dokumentasjon på at tidligere skjenkestopp girmindre vold, mindre bråk, mindre promillekjøring, færre alkoholskader og samtidig frigjør politiressurser til annen type kriminalitetsbekjemping. Derfor er det fornuftig dersom staten nå følger Arbeidepartiets forslag og strammer inn på kommunenes mulighet til å ha åpne ølkraner fra klokka 3 til klokka 2 om natta.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.