Høyre – et mer splittet parti enn på svært lenge

Landsmøtet i Høyre viser tydelig at partiet er mer splittet enn på svært lenge. Splittelsen dreier seg om politikk, om personer, om samarbeidspartnere og om arbeidsformer. Hvordan Høyre skal være den kraften på borgerlig side som skal være et troverdig alternativ til dagens regjering? Ikke vet jeg! Høyres landsmøte var i allefall ikke noe bidrag i den retningen.

Lederspørsmålet
Det er misnøye i store deler av Høyre med Erna Solberg som partileder. Selv om denne uenigheten ikke kom til uttrykk i særlig grad under selve landsmøtet, var det tillitsvalgte ute i mediene både rett i forkant av landsmøtet og ved landsmøtets avslutning. Tidligere ordfører Herman Friele i Bergen er en av dem. Han vil ha Børge Brende som ny Høyre-leder.

Høyre er helt klart splittet i lederspørsmålet.

Regjeringsspørsmålet
Landsmøtet ga ingen avklaring. Erna Solberg sa i sin tale at hun vil samarbeide med Frp. Og med Venstre og Krf. Altså ingen avklaring – for Venstre og Krf har krystallklart sagt fra på sine landsmøter om at regjeringssamarbeid med Frp er helt utelukket.  Man skulle trodd at Høyres landsmøte ville gitt en avklaring med såpass kort tid igjen til valget – men dengang ei.

Og i Høyres velgermasse er synet på samarbeidspartnere svært sprikende. Mange stemte på Venstre ved forrige valg – for å få en Krf-statsminister! Disse velgerne vil neppe fryde seg over å stemme på Høyre hvis det kan vise seg at dette er en stemme til Siv Jensen som statsminister!

Samtidig mener andre deler av Høyres velgere at partiet må låse seg nærmere til Frp, og aksepterer fullt ut at det største partiet bør ha statsministeren. Det må et politisk jordskjelv til blant de borgerlige partiene for at Frp ikke skal bli størst av dem.

Erna Solberg mener at hun selv bør bli statsminister. Når de fleste Høyre-velgerne faktisk ønsker seg en annen til å lede partiet – Per Kristian Foss – kan man spørre seg om hun virkelig er den rette til å lede landet. Flertallet av Høyres velgere og flertallet av velgerne som sådan er åpenbart ikke enige med henne.

Høyre er helt klart splittet i regjeringsspørsmålet.

Skattepolitikken
Skattepolitikken er et av de aller mest fundamentale spørsmål for Høyres velgere, og for partiet som sådan. Da er det alvorlig når det er spassmye uenighet om skattepolitikken som det landsmøtet avslørte.

Eiendomsskatten har Høyre dundret løs på i lang tid – men etter kampvotering slo landsmøtet fast at Høyre mener kommunene selv fortsatt skal kunne ilegge eiendomskatt på eiendommer, næring, kraftverk, hytter og kjøpesentre også i framtida.

Innslagspunktet for toppskatten har også vært et bærend element i Høyres skattepolitikk, og regjeringen har fått kjeft fra sentrale Høyre-politikere for at innslagspunktet er for lavt. Men på landsmøtet ble et forslag om å fjerne laveste trinn på toppskatten avvist. Høyre vingler og vakler dermed også i dette sentrale skattespørsmålet.

Høyre er helt klart splittet i synet på skattepolitikken.

Skolepolitikken
Skolepolitikken er det andre viktige saksfeltet for Høyre og Høyres velgere. Landsmøtet avslører at det er dype splitelser også her.

Splittelsen går bl.a. på spørsmålet om 6-åringer skal tillates å leke i skolen, eller om det skal være «pugging for alle penga». Det går på om det bør være opptakskrav til ungdomsskolen, der de som ikke klarer opptaksprøven ikke får begynne påde siste 3 årene av grunnskolen. Og det går på om alle skal ha en lovfestet rett til å få videregående skolegang eller fagopplæring – eller om denne retten skal forbeholdes de som er teoristerke i ungdomstrinnet.

Dette er sentrale spørsmål for Høyre. Og partiet er svært splittet i synet på hvilken retning norsk skole skal gå i.

Kriminalpolitikken
Oslo Høyre har gått høyt ut på banen og bedt om å få ha sitt eget politi til å håndheve de spesielle problemene som har oppstått i kjølvannet av høyresidas systematiske nedbygging av forebyggende arbeid og ungdomstiltak i Oslo de siste 35 årene. Kravet har hatt betydelig sympati blant Høyre-velgere over hele landet. Men flertallet på landsmøtet sa nei til denne reformen.

Kriminalpolitikk er et sentralt politikkområde for Høyres velgere, og med de særdees dårlige resultatene Bondevik-regjeringen hadde på området hadde mange velgere helt klart andre forventninger til Høyres kriminalpolitikk enn det landsmøtet har levert.

Forslaget om å senke den kriminellelavalderen til 14 år ble også avvist – også det et krav mange Høyre-velgere har støttet i lange tider.

Kontantstøtten
Høyre var et av partiene som kjempet for kontantstøtte da den ble innført. og dette var et standpunkt Høyre dro en del velgere på. Invendingene Arbeiderpartiet hadde mot ordningen ble nonchalant overset. Når det nå viser seg at Arbeiderpartiet faktisk hadde helt rett, har flere i Høyre snudd i saken. Partiet har blitt splittet i et av sine kjerneområder, og også landsmøtet var det i synet på kontantstøttens fremtid.

Andre viktige politikkområder
Synet på homofiles rettigheter, miljøpolitikk, kraftpolitikk (bl.a. atomkraft), domstoler og fere andre politikkområder av betydning for Høyres tradisjonelle velgere har fått en avklaring på landsmøtet. Og i flere av avstemningene viser det seg at det kun er en håndfull stemmers overvekt som har avgjort partiets politikk. Mange avstemninger har påført partiledelsen og «den rådende politiske linje» nederlag.

Ja, selv i et så viktig spørsmål for Høyre som Norges forholdtil EU, er Høyre splittet. På landsmøtet var det stor ivrighet for å få Norge inn i EU – jo før, jo heller. Men meningsmålinger viser at mellom en fjerdedel og en tredjedel av Høyres velgere ermotstandere av norsk EU-medlemskap!

Og det er derfor helt riktig å konkludere på følgende måte:

Fire måneder før et svært viktig stortingsvalg er partiet Høyre mer splittet enn på svært mange år. Og det i saker som er av stor viktighet for både Høyre som parti og partiets velgere.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.