Mitt innlegg på Ap-landsmøtet 2009 – momsfritak på frivillighet

Her har jeg lagt ut mitt innlegg på Ap-landsmøtet i april 2009, med både tekst og videofilm. Innlegget som er lagt ut skiller seg bittelitt fra det somble fremført – rett og slett fordi jeg underveis oppdaget at jeg hadde litt for lite tid til rådighet…

Kjære landsmøte!

Arbeiderpartiet er frivillighetens parti!

Det er vi som har satt frivilligheten på den politiske dagsorden, det er vi som har løftet viktigheten av frivillighet gjennom frivillighetsmeldinga som kom i forfjor, og det er vi som har jobbet for å styrke økonomien og minke byråkratiet for de frivillige organisasjonene.

ALLE vi som er her i dag, er med som frivillige i minst en organisasjon. Og vi er ikke alene om det – alt i alt har de frivillige organisasjonene i Norge mer enn 10 milioner medlemmer. Mange av oss er medlem i flere frivillige organisasjoner samtidig.

Dermed blir RAMMEBETINGELSENE for frivillighet veldig viktig for veldig mange av oss. Vi vil bruke vårt engasjement i koret, i speidergruppa, som frivillig hos Røde Kors eller til å arrangere håndballturnering for ungene våre. Men likevel vet alle som har vært med i frivillig arbeid at veldig mye tid går med til kakelotterier, loppemarked, kafévakter, regnskap og dokumentasjonsarbeid.

Arbeiderpartiet MÅ være opptatt av å la de frivillige organisasjonene få drive med mest mulig frivillighet – og minst mulig byråkrati og inntektsskapende aktiviteter som ikke har direkte tilknytning tilselve frivilligheten.

Vi skal være stolte av det arbeidet vi allerede gjør her. Frivillighetsmilliarden fra Norsk Tippings investeringsfond, styrkingen av Frifondsordningen og jobbingen for stadig administrativ forenkling av hverdagen for frivillige organisasjoner er noen av de konkrete knaggene for Arbeiderpartiets frivillighetspolitikk. Grasrotandelen likeså.

De frivillige organisasjonene har samlet seg om ett felles ønske fra de politiske myndighetene: Momsfritak på innkjøp.

Hvis det er ett enkelt tiltak som treffer godt – OG SOM TAR VARE PÅ DET FRIVILLIGE ENGASJEMENTET – så tror jeg det er nettopp momsfritak på innkjøp. Her vil vi treffe HELE frivilligheten, og særlig de små organisasjonene og lagene med begrenset administrasjon vil ha glede av dette tiltaket. Vi kan rett og slett utløse MER FRIVILLIGHET enn i dag, ved at det blir færre kakelotterier og flere speiderturer.

I Hamar samles det ved påsketider hvert år tusenvis av ungdommer til noe de kaller The Gathering i Vikingskipet. Samlingen er en av de største enkeltsamlinger for ungdom i Norge, og alt baserer seg på frivillighet. Flere hundre frivillige deltar for å gjøre arrangementet vellykket. Og på denne typen frivillihet er Norge rett og slett verdensledende – og samtidig får ungdommene som stiller opp som frivillige en unik kompetanse innenfor et fagfelt som det bare vil bli mer og mer behov for i framtida.

The Gathering måtte gå mange runder med det offentlige byråkratiet i fjor før de ble betraktet som et kulturarrangement og fikk fritak for moms. Hadde de ikke fått fritak, ville det vært umulig å drive videre. Jeg er gld fritakettilslutt kom,men jeg er særdeles LITE glad for at frivillig arbeid må bale og slite med byråkratiet for å i det hele tatt klare å overleve.

The Gathering klarte det. Men mange mindre aktører innen frivillighet mangler ressursene, og opplever at ting er mye mer tungrodd enn det trenger å være. Det er også frustrerende å vite at overskuddet fra dugnaden eller kakelotteriet du arrangerer for å kjøpe inn nye kanoer til speidergruppa faktisk delvs skal gå til staten – det er lite stimulerende for frivillige å arrangere kakelotteri til inntekt for statskassa.

Kjære landsmøte, Elverum Arbeiderparti har foreslått å gradvis omgjøre dagens momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner til en generell og varig momsfritaksordning.

Bli med oss, da vel! La oss gi dette håndslaget til frivilligheten. La oss vise at det de frivlilige er opptatt av, er vi også opptatt av. Ikke overlat dette spørsmålet til politiske tilfeldigheter som Jan Tore Sanner og hans likemenn. Frivilligheten er altfor viktig til slikt. Vi skal gå foran, det er vi som er frivillighetens parti. Bli med, stem for momsfritak på frivillighet!

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.