Ap-landsmøtet: Et løft for de ME-syke!

Jeg sendte inn fire forslag i forkant av årets landsmøte i Arbeiderpartiet. Et av dem ligger nå an til å bli vedtatt av landsmøtet – og alle pasienter med ME/kronisk utmattelsessyndrom har stor grunn til å glede seg!

Forslaget mitt – som redaksjonskomitéen for partiprogrammet enstemmig går inn for at skal vedtas av landsmøtet – lyder:

«Arbeiderpartiet skal støtte forskning på ME/kronisk utmattelsessyndrom, og la ME-pasienter få dekket utgifter til medisinsk behandling i utlandet frem til tilfredsstillende medisinsk behandling er etablert i Norge.»

Dersom landsmøtet ender opp med å faktisk vedta dette, innebærer det følgende løft:

a) Norge kan sette seg i førersetet innen forskning på ME/PVFS/kronisk utmattelsessyndrom. I det setet har ikke Norge sittet til nå.

b) Landsmøtet peker på at ME-syke skal få medisinsk behandling – altså til forskjell fra dagens behandling som stort sett består av mestringskurs.

c) Det slås fast at pasientene skal få dekket behandling i utlandet.

d) Implisitt i vedtaket ligger at det pr. i dag ikke finnes tilfredsstillende medisinsk behandling i Norge i dag, og at det som finnes i andre land (f.eks. Belgia og London) skal gjøre tilgjengelig for norske pasienter med statens velsignelse – og en naturlig konsekvens er at det også skjer med statlig finansiering.

Jeg legger også til at det er svært få sykdommer som nevnes med navn i partiprogrammet til Arbeiderpartiet. Dersom forslaget faktisk vedtas betyr det en heving av det politiske fokuset på ME/kronisk utmattelsessyndrom i Norges viktigste og største politiske parti!

Dette er et kjempeløft for satsingen på ME/kronisk utmattelsessyndrom! Jeg hadde ikke våget å tro på at dette skulle bli vedtatt uforandret da jeg sendte det inn – men nå kan det altså skje! Om noen timer får vi det endelige svaret – og du kan følge landsmøtet live her på bloggen min.

Følg med på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.