Ap-landsmøtet: Landsmøtet som forandrer Norge

Landsmøtene i Arbeiderpartiet har alltid vært viktige for samfunnsutviklingen. Det landsmøtet som Arbeiderpartiet har i Folkets Hus akkurat nå er landsmøtet som forandrer Norge!

Fremtidens historieskrivere vil kunne korrigere meg – men slik jeg rent subjektivt ser det, er det i det minste fem viktige områder der det landsmøtet jeg nå sitter i salen til vil forandre Norge:

1. En ny helsereform vil gjøre det mer lønnsomt å behandle folk før de blir syke. Bjarne Hkon Hanssens reform er rett og slett det viktigste enkeltbidraget til å opprettholde velferdsstatens styrke i årene fremover. Det blir utrolig spennende å delta i utformingen av denne reformen, som vil bety veldig mye for veldig mange.

2. Integreringen av innvandrere i det norske samfunnet blir bedre. Kontantstøtten avskaffes, til fordel for gratis kjernetid i barnehager – dermed styrkes integreringen av barna. Språkopplæringskursene blir utvidet fra 300 timer til 600 timer, og dermed styrkes integreringen av voksne. Med en økt integrering forebygges sosiale problemer, kulturelle problemer og mellommenneskelige problemer mellom majoritetsbefolkningen og andre grupper.

3. Norges posisjon som en viktig internasjonal aktør innenfor konfliktløsning, humanisme, menneskerettigheter, klima, demokratiutvikling, bistand og utvikling endres til at vi blir en stormakt på disse områdene.

4. Den sosialdemokratiske fellesskolen erstatter SV-skolen. Alle elever sikres god og gratis utdanning. Opplæringen tilpasses den enkelte elev – ulike barn vil lære i ulikt tempo. Skolen vil både ivaretaelevenes individuelle behov og skolens rolle som fellesskapsarena. Alle elever får igjen en tilknytning til en fast enhet eller klasse i skolen.

5. Tennene blir en del av kroppen. Det blir slutt på at folk med dårlig råd og dårlig tannhelse går og gruer seg for å oppsøke tannlegen. Det offentlige overtar kostnaden.

I og med at Arbeiderpartiets programforslag er på hele 63 A4-sider, vil landsmøtet ventelig sette sitt preg på samfunnet også på mange andre områder. Arbeiderpartiet er Norges desidert viktigste parti, og standpunktene vi inntar i ethvert saksfelt vil kunne være helt avgjørende for samfunnsutviklingen.

Men når vi ser tilbake om 15 eller 20 år fra nå, tror jeg de fem nevnte sakene helt klart vil være blant de store sakene som kan pekes på når man omtaler årets landsmøte som landsmøtet som forandret Norge.

Følg meg påTwitter: www.twitter.com/BjornJarle

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.