Ap-landsmøtet: Trekkes Norge ut fra Afghanistan?

Lørdag klokka 13.00 starter landsmøtet i Arbeiderpartiet, der jeg forøvrig er delegat. Nyheten om at en norsk offiser har falt i tjeneste i Afghanistan, har gjort inntrykk på de av delegatene som allerede er samlet i Oslo. Alle jeg har snakket med hittil er forferdet over det som har skjedd. Meldingen om at det er en selvmordsbomber med tilknytning til Taliban som står bak dødsfallet, er mottatt med stor sorg.

Spørsmålet som en del nyhetskonsumenter nå sikkert stiller seg er: Vil Ap-landsmøtet gå inn for å trekke Norge ut av Afghanistan?

Til dette kan jeg allerede gi et helt krystallklart svar:

Nei.

Landsmøtet kommer ikke til å gå inn for å trekke ut de norske styrkene, og det er særdeles lite sannsynlig at regjeringen vil gå inn for dette i ettertid heller.

Jeg vil tro at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ikke bare har hele Arbeiderpartiet, men faktisk hele Norge, med seg når hun uttrykker at det som har skjedd er en stor sorg. Men samtidig slår hun fast at dødsfallet ikke endrer Norges engasjement. Og dette er jeg helt enig med henne i.

Norges innsats er rett og slett for viktig til å avvikles nå. At det er risikofylt – ja, helt klart. Og den feige formen for krigføring som selvmordsbomber og annen bruk av skjulte bomber innebærer er det ekstra vanskelig å verge seg mot.

Men dette er likevel virkeligheten. Og virkeligheten hverken forsvinner eller blir mindre vond av at Norge trekker seg ut – det er snarere tvert om: Ved at norske og andre internasjonale styrker er til stede i Afghanistan reduseres – om enn gradvis – de negative og vonde sidene av virkeligheten som både soldatene og lokalbefolkningen nå forholder seg til.

Å overlate tilstedeværelsen til andre land blant våre allierte, vil være et brudd med stolte norske tradisjoner om å stå skulder til skulder med våre samarbeidspartnere utfra de forutsetningene vi har til å bidra.

De fire soldatene som til nå har mistet livet, har gjort det i fredens tjeneste og i et forsøk på å bidra til å skape en bedre virkelighet. Våre styrker redder liv. Det er umulig å si hvor mange flere som ville vært drept uten det internasjonale engasjementet, men at vi bidrar til stabilitet er hevet over enhver tvil.

Og det bør vi fortsette med.

Ved å bekjempe Taliban og terrorisme i Afghanistan, sikrer vi ikke bare sivilbefolkingen der – men også vår egen trygghet. Både her hjemmei trygge Norge og for nordmenn på reise i utlandet, er internasjonale terrorister en fare – om enn mindre akutt her hjemme enn i svært mange andre land.

Landsmøtet i Arbeiderpartiet vil holde fast ved dagens norskeengasjement. Og jeg tillater meg å håpe at ingen norske partier eller politikere vil forsøke seg på å slå politisk mynt på dødsfallet.

Til deg som leser denne bloggen og er på Faebook: Jeg oppfordrer deg til å melde deg inn i den helt nyopprettede gruppa Støtt de norske styrkene i Afghanistan.

Forøvrig vil jeg forsøke å legge ut live-sending fra Ap-landsmøtet når det åpner, slik at faste lesere av bloggen kan følge med på debattene her på Sosialdemokraten.no.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.