Ren Ap-regjering etter valget? Ikke særlig sannsynlig, dessverre

Kan det gå mot en ren Ap-regjering etter valget? Altså at Arbeiderpartiet fortsetter i regjeringsposisjon, mens samarbeidspartnerne i Senterpartiet og SV forlater regjeringen? Mediene har begynt å spekulere i dette etter at «sentrale kilder» i Ap har uttalt seg anonymt.

To forhold taler helt klart MOT et slikt scenario – ett forhold taler helt klart FOR.

Det første som taler mot er realiteten i regjeringens resultater: Sjeldent har en norsk regjering klart å oppfylle så mye av det de gikk til valg på, og sjeldent har velgerne hatt mer grunn til å være fornøyd med oppfyllingen av forventningene. Kanskje har vi aldri i moderne tid hatt en regjering som har levert så godt som Jens Stoltenbergs flertalsregjering har gjort.

Å bytte ut en slik suksess er det – i allefall i utgangspunktet – ingen grunn til.

Det andre som taler mot et slikt scenario er at de «sentrale kildene» peker på svak oppslutning om SV og Sp som grunn til å skyve dem ut – altså at summen av Aps, Sps og SVs valgoppslutning ikke vil være tilstrekkelig for å få flertall i Stortinget for regjeringen. Men er dette noen reell grunn? Jeg ser grunn til å drøfte det nærmere på tre basiser:

a) Politisk basis
Som nevnt er det en suksessregjering, og rent politisk er det all mulig grunn til å forsøke å la suksessen fortsette – også dersom det er snakk om en mindretallsregjering. Kan den det? Vel – da er vi inne på neste basis:

b) Konstitusjonell basis
Norge har en «negativ parlamentarisme», dvs. at regjeringen sitter så lenge den ikke blir kastet. Bortsett fra Norge og Danmark er dette en veldig uvanlig form for parlamentarisme internasjonalt. Det vanlige er at en regjering må innsettes av et parlamentsflertall etter et valg. Når Norge har denne negative parlamentarismen, betyr det at alle de andre partiene i Stortinget må se seg mer tjent med å bytte ut sittende samarbeidsregjering med en ettpartiregjering bestående kun av Arbeiderpartiet.

Vil ALLE de andre stortingspartiene se seg tjent med noe slikt? Jeg tviler sterkt på det, og grunnen til min tvil leder meg inn på den tredje basis:

c) Kaoset på borgerlig side
Det er svært vanskelig å se for seg at dagens opposisjonspartier vil være i stand til å samle seg om et styringsdyktig alternativ. Særlig for partiene Venstre og Krf er det langt større politisk avstand til Frp enn det er til Arbeiderpartiet og Senterpartiet. For Venstre og Krf vil det formodentlig gi langt mer innflytelse på politikken dersom dagens regjering får fortsette med et mindretall bak seg i Stortinget – enn om Arbeiderpartiet danner regjering alene. En ren Ap-regjering vil kunne hente støtte i enkeltsaker fra Høyre eller Frp – eller Krf/V,  SV og Sp. En trepartiregjering vil i større grad tvinge av de politiske realiteter til å søke samarbeid mot Krf og Venstre.

Høyre og Frp vil ventelig se seg mer tjent med en ren Ap-regjering enn dagens regjering. Men det er altså ikke tilstrekkelig – Krf og Venstre må også støtte et slikt syn, og så talentløse er neppe strategene i de to småpartiene.

Totalt sett taler disse to grunnene relativt sterkt mot muligheten for en ren Ap-regjering etter valget.

Men en ting taler for. Og den grunnen blir stadig sterkere – men er en helt annen enn den grunnen de  «sentrale kildene» oppgir!

Jeg tenker på det faktum at stadig flere velgere sier de vil stemme Arbeiderpartiet. Dersom Arbeiderpartiets vekst fortsetter, og alle de som sier de er enige med Arbeiderpartiets politiske løsninger gjør alvor av å stemme på Arbeiderpartiet i september – da kan vi stå overfor en helt annen, og svært spennende, situasjon:

Arbeiderpartiet få så høy oppslutning at det er nok med støtte fra ETT annet parti for å få flertall i Stortinget!

Med en oppslutning mellom 38 og 40 % er dette et mye mulig scenario. Og Ap ligger allerede rundt 34 – 36 % oppslutning på flere målinger. Når vi vet at Ap tradisjonelt gjør det bra i valgkampen – altså når alvoret går opp for folk – er det ikke utenkelig at resultatet 14. september blir såsterkt at en ny politisk virkelighet etableres.

Dersom Arbeiderpartiet kan oppnå flertall i Stortinget ved å samarbeide med kun ETT annet politisk parti – da ligger tanken om en ren Arbeiderparti-regjering snublende nær.

En ren Ap-regjering blir dermed i mine øyne mer avhengig av at Ap gjør et bra valg enn av at Sp og SV gjør svake valg. Dessverre er det nok mer sannsynlig at Ap havner mellom 30 og 35 % enn mellom 35 og 40 % – rett og slett fordi mange Ap-sympatisører aldri kommer seg av sted til valglokalet. Dermed svekkes også muligheten for en ren Ap-regjering.

Men så lenge dagens solidaritetsregjering fortsetter – og fører den politikken de fleste i Norge vil ha, med kamp for arbeid til alle, bekjempelse av urettferdighet i Norge og internasjonalt, opprusting av offentlige velferdsgoder og solidarisk løsning av de store oppgavene – er i allefall jeg svært tilfreds.

Og tilslutt: Mye tyder uansett på at min spådom her på bloggen for en tid tilbake kommer til å slå til – statsministeren etter valget heter Jens Stoltenberg.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.