Kristne ungdomsbander herjer Sørlandet – politiet er maktesløse

Hvorfor får vi ikke se denne typen overskrifter i mediene?

Jeg tenker på nyheten VG.no og flere andre bringer i dag. Hvorfor brukes et helt annet språk når det gjelder ungdommer med (formodentlig) tradisjonell norsk oppdragelse innenfor rotfestet norsk kultur og kristenarv – enn hva som er tilfellet når bakrgunnen er annerledes?

Hvorfor fokuseres det ikke på det faktum at de fleste av de involverte nylig er konfirmert, formodentlig i kirken? Hvorfor stilles det ikke kritiske spørsmål ved hvordan den kristne oppdragelsen – og særlig «hjernevasken» de har gjennomgått i det intensive konfirmasjonskurset den senere tid – er en medvirkende årsak til berserkergangen?Hvorfor utropes ikke deler av Sørlandet som et ghettofisert bibelbelte der kristne lager sine egne lover og lever etter andre regler enn det norske storsamfunnet har trukket opp?

Hvorfor roper ikke folk seg hese over ulovlig rusbruk blant de ungkristne på Sørlandet? Og hvorfor stilles det ikke krav om at barnevernet griper inn, om at foreldrene sendes på samfunnskurs og om at ungdommene må rykkes løs fra miljøet der de åpenbart tar skade av kulturen de lever i?

Kan grunnne rett og slett være at det ikke er relevant?

For slikt er vel bare relevant når det passer flertallets behov for å stigmatisere og sjikanere en minoritet.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.