Sosialdemokraten.no avslører: Sannheten om hijab-saken

Opposisjonen og pressen jager rundt, og hausser hverandre mer og mer opp. Sannheten om hijab-saken ser de ikke ut til å være særlig opptatt av – men den får du her:

* Regjeringen drøftet spørsmålet om hijab og andre religiøse hodeplagg i politiet. Bakgrunnen var at en politiskoleelev ønsket å kunne bruke hijab i undervisningstiden – men reglementet hindret dette.

* Regjeringen trakk ingen konklusjon under drøftingen på hva som konkret skulle være regjeringens holdning til hijab i politiet. Derimot ble det – helt konkret – ÅPNET FOR at uniformsreglementet kunne endres for å tilpasses den nye religiøse virkeligheten, dvs. at regjeringen tok innover seg at vi nå har en ikke ubetydelig minoritet av norske borgere som tilhører religioner der religiøse plikter vanskelig lar seg forene med dagens uniformsreglement.

* Måten en EVENTUELL endring av uniformsreglementet skulle skje på, måtte først gjennomdrøftes av flere departementer, direktoratet og fagmiljøer.

* Det ble sendt et brev til Politidirektoratet der direktoratet ble bedt om å vurdere hvordan tildekking av hår kunne tilpasses politiuniformen. I brevet ble det understreket at anbefalingen fra direktoratet skulle legges frem for andre berørte departementer før regjeringen konkluderte i saken.

* Ingen – hverken regjeringen som kollegium eller enkeltstatsråder – konkluderte før 20. februar, da justisministeren meddelte offentligheten at det ikke var aktuelt å gå videre med spørsmlet.

Dette er sakens kalde fakta. Alt annet er hysteri, konspirasjonsteorier, sensasjonshungrihhet og overdrevne spekulasjoner.

Hovedkilde: http://www.arbeiderpartiet.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Innvandring-og-integrering/Fakta-i-Hijab-saken

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.