Høyresiden hykler om religions- og blasfemilovgiving!

Nå står de i kø, politikerne fra Frp, Høyre og Venstre – og hogger løs på politikere fra SV og Arbeiderpartiet for at de har «latt seg presse» av Senterpartiet i spørsmålet om ny blasfemilovgiving. Maken til frekk hykling skal det godt gjøres å finne.

For da spørsmålet om avskaffelse av blasfemilovgivingen var oppe til behandling i Stortinget i 2004, var det Arbeiderpartiet og SV som stemte for avskaffelse – og tapte avstemmingen så det suste. Grunnen? Jo – Frp, Høyre, Venstre og Krf stemte for å beholde dagens foreldete og totalt utdaterte blasfemiparagraf!

Til tungetalergeriljaens propagandaorgan IDAG begrunnet Carl I. Hagen Frps standpunkt slik:

«- Først og fremst i respekt for alle religiøse i alle religioner ønsker vi å opprettholde denne paragrafen, sier Hagen. »

Og videre:

«- Du får spørre hver enkelt representant som stemte for paragrafen hvorfor de tok den avgjørelsen, sier Hagen. Han kan også fortelle at han har mottatt mange brev fra religiøse mennesker som ønsker å beholde «sin paragraf». – Det velger vi å lytte til, sier FrP formannen.»

Til slutt i artikkelen skriver IDAG – som et slags angrep mot de onde sosialistene:

«Det har først og fremst vært SV og Arbeiderpartiets ønske å fjerne paragrafen.»

Når Frp, Høyre og Venstre i dag kritiserer lovendringen regjeringen jobber med, som altså er et skritt i riktig retning – selv om det i mine øyne er et museskritt – så er det snakk om hykling av verste sort. De stemte selv for å beholde den middelalderske blasfemiparagrafen i 2004.

Hender det at de skammer seg, disse politikerne som angriper regjeringen for å føre en politikk tett opptil den de selv har bedt om? Vurderer de av og til om det er saklig grunnlag for å kritisere justisminister Knut Storberget og statsminister Jens Stoltenberg i denne saken, når han går inn for noe han egentlig er mot, eller om det de driver med rett og slett er å hoppe uforutsigbart rundt i en evig runddans der det ikke er noe politisk substans – kun et ønske om å være uenig med seg selv når det passer dem?

Hykleri av verste sort er det uansett.

Hvordan saken til slutt ender i Stortinget, er forøvrig ikke gitt. Det er ingen selvfølge at Aps stortingsgruppe vil gi grønt lys for den løsningen som Ap har landet på i regjeringen. Men uansett er det to trinn i denne behandlingen:

1. Våren 2009 skal Stortinget ta stilling til hvorvidt blasfemiparagrafen skal ut av straffeloven.
2. I 2011 skal Stortinget ta stilling til en konkret ordlyd i «hatparagrafen», en ordlyd som naturlig nok ennå ikke er utarbeidet.

Gjennom kompromisset Ap har inngått med Sp i regjeringen, kan det ligge an til at et samlet Storting (med mulig forbehold for Krf) går inn for avskaffelse av blasfemiparagrafen i år. Det er altså det stikk motsatte av hva som skjedde i 2004, da Høyre, Frp og Venstre stemte for å beholde paragrafen. Dermed har Arbeiderpartiet oppnådd det de ikke klarte for fem år siden.

Og så blir det opp til Stortinget i 2011 hvorvidt det er like stor enighet om en ny formulering av hatparagrafen. Det viltiden vise.

Men høyresidens hykling trenger vi ikke vente på. Den er tydelig for alle som vil se.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.