Bra om ikke alle blir fornøyd med regjeringens pakke!

Skal regjeringens tiltakspakke være effektiv, og målrettet inn mot å løse det som regjeringen definerer som de viktigste utfordringene, kan ikke alle bli 100 % fornøyde. Dersom det kommer en tiltakspake som bejubles av alle, vil pakken være mindre vellykket enn det jeg håper at den vil bli.

Hvordan kan jeg hevde dette? Jo, det er tre grunner:

For det første har det kommet så utrolig mange ønsker fra veldig mange ulike aktører. Dersom alle disse ønskene skulle innfris, vil tiltakene sprike i alle mulige retninger. Med andre ord vil de være det motsatte av målrettede. Det er all grunn til å forvente kritikk for manglende bredde i tiltakene, og det er samtidig all grunn til å være glad for at tiltakene vil favne mindre bredt enn noen ønsker seg.

For det andre vil totalkostnaden for å gjøre alle 100 % fornøyde være så høy at den vil sprenge norsk økonomi. Konkurranseevnen til næringslivet vil svekkes, renta vil gå kraftig opp, prisveksten vil bli høy, kjøpekraften vil falle. Totalt sett vil dermed en slik tilnærming forverre finanskrisen, snarere enn å avbøte den. Og da er tiltakspakka mislykket.

Og for det tredje vil den politiske ideologien som Høyre og Frp bygger på være ulik fra den som Arbeiderpartiet og den rødgrønne solidaritetsregjeringen bygger på. Høyre og Frp har foreslått mer skattelette til de rikeste i gode tider, de har foreslått mer skattelette til de rikeste i dårlige tider – og de vil hamre i vei om mer skattelettelse til de rikeste også etter at tiltakspakken er lagt fram. Slik kritikk er et tegn på at tiltakene regjeringen foreslår, er i tråd med den politiske retningen på samfunnsutviklingen som regjeringspartiene ønsker – i stedet for å være i tråd med en utvikling i retning av de tilstandene som Frps og Høyres internasjonale venner i den økonomiske politikken har ført, og som skapte grunnlaget for den finanskrisen som nå herjer verden.

Med andre ord: Kritikk mot tiltakspakka når det gjelder retning og bredde, totalkostnad og politisk innhold er noe jeg er temmelig sikker på at vil komme. For hvis ikke slik kritikk kommer, er tiltakspakka rett og slett ikke god nok!

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.