Opptøyene i Oslo skader ikke sivilbefolkningen i Gazas sak

Opptøyene, vandaliseringen, hærverket og volden i Oslo sentrum i forbindelse med demonstrasjonene mot Israels totalt uakseptable krigsbarbari er særdeles uønsket. I et land der alle har mulighet til frie ytringer er denne formen for berserkergang er selvsagt helt uakseptabel. Det bør være en smal sak å ta avstand fra dette for alle som er opptatt av å slå ring om demokratiet.

Det gjelder selvsagt om opptøyene skjer i Oslo, i København, i London eller hvor det skulle være. Lovlige demonstrasjoner er bra, og en viktig del av demokratiet. Opptøyer kan til nød ha sin misjon som opprørsform i totalitære samfunn der grunnleggende ytringsrettigheter undertrykkes. Men dette er jo ikke tilfelle i Norge, Danmark eller Storbrittannia…

Noen hevder at opptøyene skader palestinernes eller sivilbefolkningen i Gazas sak. Det tviler jeg sterkt på at de har rett i.

Når det gjelder den hjemlige opinion, så er avskyen mot Israels fremferd og overmassive militæraksjoner så stor, at den ikke lar seg punktere av dette. Vi nordmenn er rett og slett i stand til å skille mellom den urett Israel begår – med de lidelser, lemlestelser og grusomheter sivilbefolkningen i Gaza gjennomlever som en selvfølgelig konsekvens av Israels militære aggresjon – og pøblenes herjinger i Oslo. Uretten og grusomhetene i Gaza blir ikke mindre av at det skjer vold i Oslo. I skrivende stund er nær 1000 mennesker drept i Gaza.

Og i Gaza vet befolkningen at det i Norge, som i store deler av verden forøvrig, er millioner som solidariserer seg med dem. Volden fra pøblene i Oslo har de formodentlig aldri hørt om. Men solidariteten fra en hel verden merker de seg.

Den norske regjering bør sørge for å øke den sivile bistanden til palestinerne umiddelbart når Israel trekker styrkene sine tilbake, og lar bomberegnet stilne. Slik kan vi vise at solidariteten varer lenger enn tabloidavisenes sensasjonsoppslag – og mye lenger enn pøblenes herjinger i Oslo.

Steinkastingen skader ikke sivilbefolkningen i Gazas sak. Steinkastingen skader først og fremst steinkasterne selv.

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.