Skrive for oss?

Vil du skrive for Sosialdemokraten.no? Vi vil gjerne ha bidrag fra folk som støtter vårt politiske grunnsyn, og som kan hjelpe oss med å skape et enda bedre nettsted med sosialdemokratiske vinklinger på nyheter, politikk og samfunn. Ta kontakt med Bjørn Jarle Røberg-Larsen på telefon 40466384 eller på mail hvis du vil skrive sporadisk eller fast for Sosialdemokraten.no.

Vi baserer forøvrig alt innhold på frivillige bidrag, og betaler hverken lønn eller andre godtgjørelser til de som bidrar med innhold til nettsidene.

Kommentarer fra leserne:Sosialdemokraten.no


Mastercard Kredittkort | Biler til salgs | | | | | | | | | | | | |
Sitemap