Full identifisering av Trond Birkedal – helt greit?

Har norske nyhetskonsumenter til enhver tid behov for å vite HVEM? Eller er det nok med HVA?

Den til nå fremtredende Frp-politikeren Trond Birkedal er denne uka hovedperson i de fleste mediene. Ikke på grunn av politikk. Men fordi han er siktet for å ha filmet en naken mann på badet sitt. I følge noen medier kan det være flere menn som er filmet, og i følge andre medier kan det ha vært flere hendelser av «lignende type» tilbake i tid.

Det er to ting rundt dette som får vemmelsen til å boble lett hos meg.

For det første identifiseres Birkedal med bilde og navn. Er dét nødvendig? Da «saken sprakk» ble det kjent at en sentral Frp-politiker var anholdt av politiet, mistenkt for utuktige handlinger mot en mann. Så langt var saken grei – det er interessant at en sentral politiker er mistenkt for noe slikt. Men for meg som nyhetskonsument er det er rimelig underordnet hvem denne personen rent faktisk er. Det er forskjell på hva og på hvem.

Så forstår også jeg at noe av det første mange tenker i slike saker er «Hvem kan det være?». Men denne undringen lever vi alle – både som nyhetskonsumenter og som samfunn – relativt godt med at ikke tilfredsstilles.

I Norge har vi et viktig prinsipp – om å behandle folk som uskyldige frem til de eventuelt er funnet skyldige etter en rettferdig domstolsbehandling. Folk skal ikke selv måtte bevise sin uskyld, og folk skal slippe den belastningen det er å utsettes for konkrete mistanker/beskyldninger om ulovligheter i det offentlige rom. Det prinsippet har de fleste mediene tilsidesatt når det gjelder Trond Birkedal.

Og jeg er uenig i medienes fremgangsmåte.

Informasjonen om HVEM er – i allefall på dette tidspunkt – ikke nødvendig for meg som nyhetskonsument. At det er en sentral Frp-person endrer ikke på dette; vi kunne fint fått vite at det var en sentral Frp’er uten at Birkedal hadde blit fullt ut identifisert for hele landet. Informasjonen om HVA er derimot interessant.

Og det leder meg til min andre innvending mot pressedekningen. For også på HVA svikter pressen. VG har sju journalister på «Birkedal-saken». (OPPDATERT KL 22.58: VG har nå ni journalister på denne saken, ikke sju som jeg skrev tidligere i dag). Dagbladet hadde i begynnelsen fire, men det er mulg de har trappet det opp nå. Også andre medier bruker betydelige ressurser på dette. Og det er isolert sett greit.

Men det som ikke er greit, er at journalistene er opptatt av å bringe ulike nye vinklinger og fortellinger fra anonymiserte kilder – og kaster dem i fleisen på nyhetskonsumentene sammen med full identifisering av den siktede.

Som altså ikke er siktet for de nye vinklingene pressen kommer med.

Kildene er forøvrig ikke fullt ut anonymisert. VG publiserte jo – på en av sine elektroniske plattformer – navnet på den antatt krenkede mannen som skal ha blitt filmet. Men navnet ble fjernet ganske raskt.

Jeg skal ikke legge meg opp i hvilke regler pressen selv trekker opp for sin virksomhet. Men jeg vil gjerne få lov til å mene noe om hvordan jeg som nyhetskonsument opplever pressedekningen.

Og pressedekningen opplever jeg som fullstendig hodeløs i denne saken. Konkrete beskyldninger om utuktige handlinger i strid med straffeloven ledsages av langt løsere rykter fremsatt av anonyme pesoner. Når pressen velger å «oute» hovedpersonen med navn og bilde, opplever jeg det som en forhåndsdømming – uansett hvor mye de presiserer at han er fengslet eller siktet, ikke dømt.

Med andre ord: De handlingene som beskrives er det fullt ut i orden, og riktig, av pressen å skrive om. Men identifisering av den som utsettes for beskyldningene klarer vi oss faktisk fint uten.

Skulle Birkedal bli dømt, er det ikke usannsynlig at han vl få en mildere formell straff fra domstolen – nettopp fordi den reelle straffen han har fått fra pressen er sviende hard. Det finnes en rekke eksempler på at folk har fått redusert straff på grunn av lignende forhold.

Og skulle han bli frifunnet?

Vel – blir han frifunnet, vil han likevel alltid være «Frp’eren som filmet nakne mannfolk» i folks bevissthet. Det har pressen sørget for.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle
Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Relatert medieomtale:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091369
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10091366
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091359
http://www.vl.no/samfunn/article122004.zrm
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10091370
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091402
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091405
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091421
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10091435
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091446
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091445
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091454
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091525
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091534
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091549
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091575
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10099411
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10099442
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10099494
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10099534

Kommentarer fra leserne:


Sosialdemokraten.no


Mastercard Kredittkort | Biler til salgs | | | | | | | | | | | | |
Sitemap