SV er den største trusselen mot fortsatt Ap-dominert regjering

Jeg har både ment det lenge og sagt det lenge: SV er antagelig den aller største trusselen mot en fortsatt Ap-dominert regjering med Jens Stoltenberg som statsminister. Nå ser tallenes tale ut til å bevise at den store majoritet av velgerne er helt enige i dette.

SV er et fløyparti som ble stiftet på misnøye med Arbeiderpartiets utenrikspolitikk. Dvs. strengt tatt på misnøye med den utenrikspolitikk som samlet støtte fra de brede lag både i det politiske liv, og i landet ellers. De relativt smale synspunktene SV stod for ved stiftelsen, har de fortsatt å ha. I tillegg har en lang rekke andre spesielle saker kommet til.

Slik bør det være for fløypartier.

Men bør det være slik for regjeringspartier, som skal styre landet?

Min observasjon er at SV rives og slites mellom to hensyn – og to fløyer. Den ene fløyen er den etablerte ledelsen,som syns det er viktigere å GJØRE det rette enn å MENE det rette. Altså en realpolitisk linje som søker å endre samfunnet i best mulig retning utfra partiets grunnsyn. Kristin Halvorsen gjør en utmerket jobb i dette, og har dratt politikken mot venstre i mange saker – ja, faktisk i langt flere saker enn SVs oppslutning ved forrige valg skulle bære bud om.

Den andre fløyen er mer opptatt av å MENE det rette enn å GJØRE det rette. Her har vi sett grelle eksempler på SV’ere som demonstrerer mot sin egen regjering utenfor Stortinget, og sV’ere som er i voldsom utakt med den linjen partiledelsen har valgt.

Min oppfatning er at SV har blitt et parti med temmelig skral ryggrad. Partiet kompromisser på område etter område, og må også gi tapt i spørsmål der Apog Sp setter foten ned. For den fløyen som er opptatt av å MENE det rette, er dette provoserende – og noen av dem tar til orde for at SV må ut av regjering dersom de ikke får mer gjennomslag i SVs fanesaker.

Jeg syns det er bra at SVs ryggrad ikke er spesielt rett. Slik er det når politiske prinsipper møterhverdagen, og man skal finne løsninger i samarbeid med andre partier. Jeg syns det er all mulig grunn til å rose SVs ledelse for måten de jobber på i regjering, og for politikken regjeringen totlt sett fører.

Men samtidig mener jeg det er god grunn til å slå fast følgende: SV er den største trusselen mot en fortsatt Ap-dominert regjering etter valget 14. september!

Det er tre grunner:

1. Potnsielle Ap- og SP-velgere frykter at SV skal få for stor innflytelse på politikken de neste årene, særlig på områder der SVs politikk skiller seg vesentlig fra Aps og Sps politikk. De kan dermed være vanskeligere å mobilisere, eller de kan ende opp med å stemme på et parti utenfor den rød-grønne alliansen.

Dette anser jeg for å være den største trusselen.

2. Den SV-fløyen som er mer opptatt av på MENE det rette enn å GJØRE det rette, vil kunne være såpass misfornøyde md SVs gjennomslag i de spesielle særstandpunktsakene, at de enten lar være å stemme eller stemmer på Rødt – som i de fleste av fylkene er likebetydende med å kaste bort stemmen (fordi Rødt ikke har sjans til å komme over sperregrensa, og kun har visse muliggheter for distriktsmandat i Oslo og Hordaland).

Dermed kan kampen om stemme som trengs for å få inn SV’ere på sistemandat i mange fylker gå tapt – og Frp’ere eller Høyre-kandidater kan stikke av med mandatene i stedet.

3. Folket syns SV har gjort en for dårlig jobb. Gapet mellom forventninger til regjeringen og innfridd politikk er i all hovedsak et gap på de områdene der SV flesket til i valgkampen. Og brudne forventninger fører til velgerfrustrasjon, og fare for at velgerne finner andre partier å stemme på.

I Dagbladet i dag går ledelsen i Norsk Industri og fagfobunde Industri Energi ut, og sier at det beste hadde vært en regjering der Jens Stoltenberg og Ap styrte alene. Og dette er ikke små og smale organisasjoner; Norsk Industri organiserer 2200 bedrifter med 120.000 arbeidstagere – og Industri Energi har 55.000 medlemmer.

I en nettmåling Dagbladet gjennomfører, svarer 67 % av over 9000 respondenter at de ville foretrukket en regjering bestående av Ap alene.

Du kan si din mening og se resultatet av webpollen her (bloggposten fortsetter nedenfor pollen):

Ville regjeringen vært bedre uten SV og Sp?
Ja
Nei
Bare uten Sp
Bare uten SV

Min klare oppfatning er at det ville vært større sjanse for en Ap-dominert regjering etter høstens valg hvis Ap hadde gått til valg på selvstendig grunnlag, dvs. på å danne en ren Ap-regjering.

Men ville det gitt landet en bedre politikk?

Jeg tror det. Som sosialdemokrat mener jeg at Aps politiske løsninger rett og slett er bedre enn SVs løsninger og bedre enn Sps løsninger. Med en mindretallsregjering der Ap i noen saker kunne oppnådd flertall med SV og Sp, i andre saker med Krf og Venstre, og i noen saker med Høyre eller Frp – mener jeg at totalbildet ville blitt best. Og rent demokratisk ville politikken langt oftere lagt seg der folkeflertallet ønsker seg løsningene – i stedet for å legge opp til at fløypartier eller særinteressepartier «må få» gjennomslag for noen av sine snevre særstandpunkter som det store folkeflertallet er uenige i.

Jeg ser rett og slett ikke bort fra at et uventet utspill fra toppene i Ap om å endre grunnlaget Ap går til valg på, og at Ap nå vil styre alene, ville kunnet gi Ap såpass mye vind i seilene at oppslutningen fra glansdagene på 1980-tallet hadde vært innen rekkevidde. I allefall ville Thorbjørn Jaglands berømte/beryktede 36,9-målsetting være klart innen rekkevidde.

Om et slikt utspill kommer? Nei, det kan du banne langt og lenge på at det ikke gjør.

For den løsningen Ap går til valg på, er i grunnen god nok: At dagens rødgrønne solidaritetsregjering skal fortsette dersom den får flertall etter valget. Det er et politisk linjevalg, der velgerne nå har fått klar beskjed om at en stemme til Ap, Sv eller Sp vil være en stemme til å videreføre hovedlinjene i den politikken som regjeringenfører.

Og dette er en klar melding, og et greit signal til de som mener at det er viktig å ha en tydelig retning på hvor partiene vil. De rødgrønne vil satse mer på fellesskap, utvikle flere og bedre fellesskapstjenester, oppruste velferden ytterligere, skape et tryggere Norge og bekjempe arbeidsledighet og konsekvensene av finanskrisa. Samtidig sies det nei til nye urettferdige skattekutt, nei til privatisering av skoler og helsevesen og nei til større forskjeller i Norge.

Til de som mener at Aps politikk er bra, men som mener det er viktig å begrense SVs og eventuelt Sps innflytelse på politikken, vil jeg si følgende:

Den beste måten å sørge for dette, er å stemme Arbeiderpartiet ved høstens valg!

Legg forøvrig merke til at dersom de rødgrønne partiene IKKE får flertall ved valget, vil den skisserte modellen for en Ap-regjering som styrer med vekslende støtte i Stortinget bortfalle. Da vil det ikke lenger være mulig for en ren Ap-regjering å få støtte ved å henvende seg til SV/Sp. Og da står vi overfor en situasjon med en høyredreining av politikken, og der Ap i mange saker vil være spilt utover sidelinja.

Den største politiske trusselen mot Arbeiderpartiets politikk er den politikken somhøyresiden stårfor.Altså partiene Høyre og Frp. Men dersom den rødgrønne regjeringen skalvinne valget, er vi avhengige av at de som i utgangspunktet støtter samfunnsretningen Ap, SV og Sp vilgå i – stemmer på de tre partiene ved høstens valg. og DER ligger antagelig den største trusselen mot at dagens regjering får fortsette. Og hovedbrikken i den utfordringen ligger i partiet SV.

SV er den største trusselen mot en fortsatt Ap-dominert regjering. Men paradoksalt nok er SV også en forutsetning for en best mulig gjennomslagskraft for Arbeiderpartiets politikk de neste fire årene…

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Copyright © Alle rettigheter tilhører Sosialdemokraten.no. | Newsphere by AF themes.