Nå har politiet gått for langt – og krevd for mye

Det oppfattes utvilsomt SVÆRT provoserende for mange andre yrkesgrupper at Politiet krever en særbehandling som ikke blir andre til del. Allerede nå har politiet særdeles gunstige arbeids- og pensjonsvillkår -pensjonsrettighetene alene har en verdi på over 3 millioner kroner pr. person sammenlignet medandre yrkestagere.

Og i dag er det altså blitt klart: Politiet fortsetter konflikten sin og sier nei takk til 40.000 kroner mer i lønn pr. år, fordi de mener tillegget er for lavt!

Andre yrkesgrupper er glad de i det hele tatt beholder jobben i dagens virkelighet. Og om de får noen lønnsøkning, er det snakk om en krone eller to i timen. Men politiet ser ut til å ha definert sin egen virkelighet – og forholder seg kun til den.

Det er lett å være enig med justisminister Knut Storberget i denne saken, når han slår fast at det er vanskelig å forstå hvordan politiet kan si nei til tilbudet fra staten.

Jeg bekymrer meg for hva politiets egen håndtering av den pågående konflikten har å si for politiets anseelse i samfunnet. Politiet gjør en viktig jobb, og mange av de ansatte har arbeidsoppgaver som gjør at de utsettes for farer som andre ikke trenger å bekymre seg for. Men langtfra alle politifolk har en slik arbeidsdag. Mange jobber påkontor og har ikke større farer hengende over seg enn gjennomsnittlige revisorer, arkitekter, personalmedarbeidere eller markedsføringsrådgivere.

Likevel er snittlønna for politiet svært god, faktisk over 400.000 kroner. Mange tjener vesentlig over dette. Og som nevnt med en av de mest økonomisk lukrative kollektive pensjonsordningene Norge har sett.

Når Politiets Fellesforbund nå har lagt seg på en strategi der de velger å fremstå som grådige og griske, og som ikke nøler med å ramme samfunet for å presse gjennom sin vilje, da går det på politiets anseelse løs.

Og det er svært ugunstig.

Når PF har mobilisert sine medlemmer til også å skrive innlegg for å styre debatten i avisene, virker det som omde tror at urimelige krav kan oppnås hvis det satses nok og alle pressmidler tas i bruk. Andre slitere får 2 kroner i timen. Politiet ender opp med lønninger på 600.000, riktignok med litt ukurant arbeidstid. For politifolk er Ap-mannen Arne Johannessen verdt sin vekt i gull, men politiets omdømme er i fare for å gå tapt for alltid.

I går var Henning Jakhelln ute og advarte mot at de PF-orgniserte nå ser ut til å opptre etter spilleregler de velger å definere selv – et klart brudd på hvordan parter i arbeidslivet skal opptre. Han mente at de balanserte på kanten av lovbrudd, og at de manglet den lojaliteten til arbeidsgiver som andre yrkesgrupper har – og som er en forutsetning for å ha et skikkelig samspill i forhandlinger om lønn og arbeidsbetingelser. Den manglende lojaliteten til arbeidsgiver – fra politistasjonsjef og hele veien opp til justisminister – var i følge ham erstattet av en ekstra lojalitet til PF,og til «indre krefter» i politiet.

I såfall svært skremmende.

Politifolkene bør sammenligne seg med andre yrkesgrupper, høyrisikoyrket sykepleier, for eksempel. Like lang utdanning, lavere grunnlønn, lavere skifttillegg, uføretrygdet i 50-årene istedet for gullkantet pensjon.

Nei, her har dessverre PF lagt seg på en linje som er både usympatisk og skadegjørende for etaten. Regjeringa har i mine øyne strukket seg lenger enn forsvarlig allerede, og Heidi Grande Røys (som er ansvarlig statsråd i lønns- og arbeidsvilkårsaken, selv om det fremstilles av mediene som om dette er Knut Storbergets bord) bør være særdeles varsom med å komme med nye tilbud overfor politiet i denne konflikten.

Update 2. juli: Politiets Fellesforbund mister nå medlemmer som følge av måten de har håndtert denne saken på. En av de som melder seg ut – etter 21 års medlemskap – er Anne Rygh Pedersen. Hun mener at PFs aksjoner helt klart skader tiliten til politiet ute hos publikum.

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Kommentarer fra leserne:


Sosialdemokraten.no


Mastercard Kredittkort | Biler til salgs | | | | | | | | | | | | |
Sitemap