Uenig i Aps rovdyrpolitikk, måtte gå som partileder!

Noen dager er det grunn til å være flau over partivenner. I dag er en slik dag.

I Rendalen Arbeiderparti har Oddvar Olsen sittet som partileder i kun noen måneder. I dag har nyheten sprukket om at han har gått av.

Grunn: Han var uenig i rovdyrpolitikken Ap står for i Rendalen og i Hedmark.

At han derimot er ganske så på linje med Arbeiderpartiets rovdyrpolitikk nasjonalt, er verdt å nevne. Men det betyr åpenbart lite for mine partifeller i Rendalen.

Oddvar Olsen var helt klar på hva hans personlige syn på rovdyrpolitikken var FØR han ble valgt som partileder. Dette er altså ikke noe nytt for de som valgte ham. Han har heller ikke frontet støtte til dagens rovdyrpolitikk på noen aktiv måte som leder – snarere tvert om: Han har i intervjuer med Østlendingen sagt at han som partileder for Rendalen Arbeiderparti vil forholde seg lojalt til politikken Rendalen Arbeiderparti vedtar, selv om han har et annet syn på rovdyrspørsmålet enn det flertallet i Rendalen Ap og Hedmark Ap antagelig har.

Det er derfor hverken hemmelighold av synspunkter eller illojalitet til lokalpartiet i denne saken.

Likevel måtte han gå som partileder.

– Min avgang var en direkte konsekvens av min positive holdning til rovdyr i Rendalen, slår han fast overfor Østlendingen.

Selv har jeg aldri lagt skjul på at jeg er mye mer på linje med Arbeiderpartiet nasjonalt enn med Arbeiderpartiet på fylkesplan i Hedmark – og særlig Arbeiderpartiet i grensestrøkene mot Sverige – i rovdyrsaken. Og det har heller aldri vært noe problem.

Som partileder i Elverum Ap har jeg vært tydelig på mitt ståsted i interne partimøter. Akkurat som Oddvar Olsen.

Som fykestingsrepresentant har jeg vært tydelig på mitt ståsted i rovdyrpolitikken. Og har fått fronte «mindretallets syn» helt fritt fra talerstolen i fylkestinget.

Og i landsmøtedelegasjonen som representerte Hedmark Ap på Aps landsmøte i år var jeg også helt tydelig på hvor jeg stod i rovdyrsaken.

Og det har aldri vært noe problem.

Dessverre er det tydelig at takhøyden ikke er like stor alle steder i dette flotte partiet. Og det er sterkt beklagelig. Det bør være rom for at tillitsvalgte har avvikende syn på politisk brennbare temaer i Arbeiderpartiet – faktisk mener jeg det bare skulle mangle: I et så stort parti som Arbeiderpartiet er det mange uike syn på de fleste saker. Det gjelder selvsagt også i rovdyrsaken.

Og det gjelder selvsagt også i Rendalen.

Noen burde gå i seg selv etter partilederens avgang i Rendalen Arbeiderparti. Og da tenker jeg ikke på Oddvar Olsen.

Følg meg på Twitter: www.twitter.com/BjornJarle

Bli varslet på mail når det kommer nye blogginnlegg på Sosialdemokraten.no: Klikk her

Kommentarer fra leserne:


Sosialdemokraten.no


Mastercard Kredittkort | Biler til salgs | | | | | | | | | | | | |
Sitemap