Tamilenes vrede burde rettes mot LTTE, ikke mot den norske regjeringen

Jeg har sagt det før, og gjentar det gjerne: Ingen gjør mer for fred på Sri Lanka enn den norske regjeringen. Likevel går demonstrerende tamiler i Norge fullstendig amok og krever at regjeringen skal gjøre mer. Kravet er umulig å etterkomme – i hovedsak på grunn av LTTE, den største og mest betydningsfulle tamilske separatistbevegelsenSri Lanka.

Og med virkemidlene de demonstrerende tamilene i Norge nå tar i bruk – sist med smadring av en annen nasjons ambassade i Norge – er det tvilsomt om norske myndigheter i det hele tatt burde lytte til dem. Jonas Gahr Støre har allerede vært ute og tatt sterk avstand fra raseringen av ambassaden – og jeg tar det som en selvfølge at Norge tar kostnaden ved raseringen i tillegg til den klare beklagelsen utenriksministeren allerede har gitt.

Jeg satt meg først inn i konflikten på Sri Lanka i 2006. Bakgrunnen var at jeg var aktiv i Norges Speiderforbunds nettverk for samfunnsengasjment, og Speideraksjonen 2007 skulle gå til Flyktninghjelpens arbeid på Sri Lanka. Jeg var en av de som ble satt til å lage informasjonsmatriell til aksjonen. Derfor måtte jeg sette meg ekstra godt inn i konflikten. Da jeg året etter overtok som leder for det samme nettverket oppdaterte jeg meg på konflikten. Den senere tid har jeg forhørt meg med bistandsorganisasjoner om situasjonen.

Basert på den kunnskap jeg har om konflikten, mener jeg det er totalt meningsløse krav de demonstrerende tamilene setter fram i Norge. Vreden de retter mot den norske regjeringen burde langt på vei i stedet vært rettet mot LTTE, hvis vreden hadde reell substans.

Det er fire hovedgrunner:

1. LTTE har stuet sammen nærmere 200.000 mennesker på noen få kvadratkilometer. I området er det ikke sanitærforhold, ikke normal bebyggelse, ikke tilgang på mat, medisiner, ly eller noen som helst form for sivil infrastruktur. LTTE nekter folk å slippe ut – tvert om tviholder de på samtlige som er der. Folk som forsøker å flykte blir skutt på stedet.

Hvordan rimer dette med norsk-tamilenes krav om våpenhvile slik at sivile skal få slippe ut? Svar: Det rimer ikke i det hele tatt. Det er tamiltigrene/LTTE som nekter sivile å dra, ingen andre. Dersom norsk-tamilene mener alvor med sitt krav bør de protestere mot LTTE, ikke mot den norske regjeringen.

2. LTTE har nå stengt ute samtlige bistandsorganisasjoner fra å komme med mat og medisiner in til det LTTE-kontrollerte området. Lokale hjelpearbeidere har blitt tatt av dage av tamiltigrene. Jeg VET at det finnes hjelpearbeidere inne i området, men de må skjule sin identitet i frykt for å bli henrettet av LTTE-geriljaen.

Hvordan rimer dette med norsk-tamilenes krav om at Norges regjering skal be om våpenhvile slik at tamilene i krigssonen får mat og medisiner? Svar: Det rimer ikke i det hele tatt. Det er tamiltigrene/LTTE som nekter leveranser av mat og medisiner. Rett nok gjør ikke regjeringsstyrkene det lett å få nødforsyninger fram til hjelpeområdet, men hovedproblemet er LTTE. Dersom norsk-tamilene mener alvor med sitt krav bør de protestere mot LTTE, ikke mot den norske regjeringen.

3. LTTE tvangsrekrutterer barn ned i 12-årsalderen til geriljaen. Tvangsrekruttering betyr at enten blir ungene avgitt til geiljaen frivillig, ellers blir foreldre henrettet og barna tatt med tvang. Tvangsrekrutteringen har foregått i årevis, og tusenvis av barn er innrullert i LTTEs væpnede styrker på denne måten. Etter at regjeringshæren i Sri Lanka inntok den siste av de LTTE-kontrollerte byene, har tvangsrekrutteringen bare økt i omfang og brutalitet.

Nok en gang, norsk-tamiler: Det er LTTE dere burde rette vreden mot, ikke den norske regjeringen.

4. LTTE anses som en terroristorganisasjon av USA, Canada, EU, India (som tidligere støttet LTTE militært og økonomisk) og Storbritannia. Grunnene er mange; men at LTTE benytter drap på tilfeldige sivilister er den røde tråden, kombinert med drap på politiske motstandere, kidnapping og tvangsrekruttering av unger m.m. Det var også en selvmordsbomber fra LTTE som stod bak drapet på Indias tidligere statsminister Rajiv Gandhi. Men Norge har altså ikke ført opp LTTE på en terrorliste – i stedet har regjeringen forsøkt å megle mellom Sri Lankas regjering og LTTE.

Men så vil jeg også få legge til: Som i de aller fleste borgerkriger er ondskap og grusomhet jevnt fordelt mellom partene. Regjeringen/singaleserne har ikke mye å være stolte av i måten de har opptrådt på i krigen. Krigsforbrytelser og inhuman framferd finner man hauger av eksempler på også fra regjeringssiden.

Men dette er litt på siden av situasjonen i Oslo. Tamilene som demonstrerer der retter baker for smed. De lar sin vrede gå utover den norske regjeringen, mens det logiske ville vært å reise seg i avsky mot LTTE.

Men det er tydeligvis helt uaktuelt. Kan det ha sammenheng med at ledende krefter blant de demonstrerende tamilene ER tamiltigre og representerer LTTE i større grad enn at de representerer humanisme og menneskelighet? Kan det tenkes at ledende krefter blant de demonstrerende ikke er interessert i at krigen skal ende – fordi de da må påregne å bli stilt til ansvar for krigsforbrytelser og andre grusomheter? Og kan det tenkes at den utpressingen som LTTE har drevet med overfor tamiler i eksil – dokumentert av Human Rights Watch i mars 2006 – har gitt geriljaen et så sterkt grep på tamilene at det er utenkelig for dem å ikke delta i demonstrasjoner og annen LTTE-initiert aktivitet?

Noen av tamilene i Norge er særdeles farlige mennesker, med forbrytelser på samvittigheten som det er vanskelig for oss andre å fatte. Jeg vektlegger NOEN, for de fleste tamilene i Norge er fredelige og redelige mennesker, akkurat som resten av oss som bor her i landet. Til gjengjeld har noen av de aller farligste LTTE-talsmennene ledende posisjoner i det norsk-tamilske miljøet. Kan det være at de bruker denne posisjonen til å forsøke å holde konflikten i gang, stikk i strid med hva de gir inntrykk av i demonstrasjonene og stikk i strid med hva som er ønsket fra det store flertallet av tamiler i Norge?

Jeg er ganske sikker på at borgerkrigen på Sri Lanka går mot slutten. Den vil ikke avsluttes med en fredsavtale – men ved at regjeringsstyrkene vinner. Den eneste andre muligheten er en total og betinglsesløs kapitulasjon fra LTTEs side.

En slik kapitulasjon vil ikke komme.

Kommentarer fra leserne:


Sosialdemokraten.no


Mastercard Kredittkort | Biler til salgs | | | | | | | | | | | | |
Sitemap