Færre rovdyrhatere i Norge

Det er færre nordmenn som er motstandere av rovdyrAntallet rovdyrhatere i Norge er på vei ned. I følge Nationen.no er det nå kun 19 % av innbyggerne i landet som vil gi rovdyra et svakere vern enn i dag. For et år siden var det 24 % som ville svekke rovdyras vern.

Dette er gledelige tall. Her i Elverum, og i resten av Hedmark, er det de som styres av et blindt rovdyrhat som lenge har fått prege mediebildet. Men mitt inntrykk er at det – også her i Innlandet – er en klar overvekt av innbyggerne som mener at ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn er en del av norsk natur som det er verdt å ta vare på.

Utfordringen formyndighetene er å skapeen rovdyrpolitikk som både har bred tilslutning fra innbyggerne (tallene fra Nationen tyder påat dagens politikk har bred tilslutning), men som i tillegg er akseptabel for de aller fleste som lever i områder med rovdyr.

Om det er mulig å få til en rovdyrpolitikk som alle kan akseptere? Nei, det er helt umulig. Målet må være å favne så bredt som mulig – og levedyktige bestander av alle rovdyr må være et viktig element i dette.

Kommentarer fra leserne:


Sosialdemokraten.no


Mastercard Kredittkort | Biler til salgs | | | | | | | | | | | | |
Sitemap