Helt rett å la Osdalsulvene leve

VG melder i dag at Direktoratet for Naturforvaltning har vendt tommelen ned for å skyte Osdalsulvene. Dette er i mine øyne en helt riktig beslutning. Skal vi i det hele tatt ha ulv i Norge, vil det være meningsløst å skyte akkurat disse ulvene.

Det er ikke sauer på utmarksbeite der Osdalsflokken holder til. Det er samtidig langt til beiteområdene for rein. Ulvene bidrar til bredde i det nasjonale mangfoldet, og til interesse fra folk som driver naturbaserte turistaktiviteter. Det er store områder med villmarkspreget utmark, og svært tynt befolket.

Eneste grunn til å skyte dem må være å gi etter for et fullstendig ubegrunnet rovdyrhat blant ekstremister blant lokalbefolkningen i Rendalen. Slike hensyn skal naturligvis ikke nasjonale myndigheter vektlegge.

Jeg hilser beslutningen hjertelig velkommen.

Kommentarer fra leserne:


Sosialdemokraten.no


Mastercard Kredittkort | Biler til salgs | | | | | | | | | | | | |
Sitemap