Hijab i politiet – også en del av ytringsfriheten?

Politikvinner som ønsker det skal nå få lov til å bære hijab sammen med politiuniformen.Politidirektoratet går inn for at det skal være mulig å bære hijab og andre religiøse hodeplagg i tilknytning til politiuniformen. Dermed vil norsk politi om litt være på linje med britisk politi, der religiøse hodeplagg også tillates.

Men politiet er uenig. Og «folket» også.

I en «Klikk-og-stem»-avstemning på VG.no sier over 80 % av de spurte at dette er de imot. Og det er vel påfallende – tatt i betraktning hvor mange som i denne uka har sagt at de er for all mulig ytringsfrihet? Mer seriøse målinger viser at 2/3 er motstandere av å tillate hijab. Da er motstanden mot hijab mindre enn hva motstanden mot røykeloven i sin tid var…og vi ser jo hvordan det har snudd seg når folk har fått opp øynene for hva lovendringen faktisk innebar.

Er det ikke en del av ytringsfriheten å kunne fortelle i det offentlige rom hva slags religion man tilhører? Og bør ikke den som ytrer seg selv få velge om vedkommende ytrer seg muntlig, skriftlig, gjennom kunst eller gjennom klesplagg?

Og de som mener at det er undertrykkende å tvinge kvinner til å gå med hijab -mener de virkelig at det ikke er minst like undertrykkende å tvinge dem til å ta den av??

Hvordan kan over 80 % være for full ytringsfrihet – og samtidig være mot at folk skal få ytre seg på den måten de selv vil?

Så lenge det ikke er til hinder for yrkesutøvelsen -og det sier Politidirektoratet at det åpenbart ikke er – ser jeg ingen grunn til å nekte folk denne formen for ytringer.

At Frp ser all grunn til å nekte de svært få som ønsker hijab å bruke det, bør heller ikke overraske noen. Så lenge muslimer eller mørkhudete kan sjikaneres, benytter Frp anlednngen – borte vekk er de liberale prinsipper de trykket til sine bryst bare timer tidligere…

Senterpartiet er i allefall konsevente – de ville innskrenke ytringsfriheten i forbindelse med blasfemidebatten, og de vil rive hodeplagget av unge kvinner som selv ønsker å gå med plagget.

Jeg tillater meg åspørre: Er det verre at politifolk bruker hijab i arbeidstiden mens de sitter på et kontor eller under utdannelsen – enn at politifolk bruker uniform på fritiden i strid med regelverket…?

En siste ting: Sikher i militæret har brukt turban sammen med uniformen i flere tiår. Hvordan kan det være verre i forhold til uniformeringen å tillate hijab sammen med politiuniform enn det har vært å tillate turban sammen med militæruniform?

En til da: Hva med all den kristen-religiøse symbolikken på dagens politiuniformer? Det er jo kristne kors overalt (f.eks. lue, knapper, våpenskjold) – er det å la uniformen uttrykke religiøs nøytralitet…?

Kommentarer fra leserne:


Sosialdemokraten.no


Mastercard Kredittkort | Biler til salgs | | | | | | | | | | | | |
Sitemap